Fagdag videregaende skole SAR 02865 Foto Linn Maria Larsen

Fagdager høsten 2023

Tirsdag 12. og onsdag 13. desember tilbyr ARKIVET fagdag for videregående skole i samarbeid med Amnesty.

NB: Fagdagene høsten 2023 er fullbooket og stengt for påmelding pr. 21. november 2023.

Opplegget på fagdagen er tredelt og stasjonsbasert, med omvisning i Brennpunkt, workshopen "Human Rights Dialogue" i regi av Amnesty og ARKIVET med workshopen "Innafor?".

Om stasjonene

Omvisning i Brennpunkt Arkivet

Elevene får en guidet omvisning i "Brennpunkt Arkivet: Okkupasjon, motstand, fangenskap og samarbeid i Agder 1940-1945". Brennpunkt Arkivet er en permanent utstilling lokalisert i kjelleren, hvor Gestapo hadde sitt hovedkvarter og utførte brutale avhør under krigen. Med utgangspunkt i husets fortid som Gestapo-hovedkvarter 1942-1945, skal utstillingen gi større forståelse for hvordan enkeltmenneskers handlingsvalg påvirker samfunnsutviklingen i en bestemt retning.

Human Rights Dialogue

Amnesty arbeider for at alle skal kunne nyte godt av menneskerettighetene som er nedfelt i menneskerettserklæringen, og har utarbeidet en dialogaktivitet ved navn Human Rights Dialogue. Under fagdagen vil temaet være diskriminering og rasisme. Elevene deltar aktivt ved å ta stilling til ulike påstander og utsagn om rasisme og diskriminering. Målet er å få til en engasjerende samtale der elevene samtidig får kunnskap om hvordan de kan motarbeide menneskerettighetsbrudd.

Innafor?

"Innafor?" er en dialogbasert workshop der elevene skal reflektere over hva gruppebaserte skjellsord er og hva som kjennetegner andre-gjøring. I grupper tar elevene stilling til ulike utsagn og må avgjøre i hvor stor grad utsagnene er innafor eller ikke innafor å si. Hva betyr ordene vi sier? Er det forskjell på hvilken setting ord blir sagt i? Hvor innafor er det å spørre om hvor du egentlig kommer fra? Øvelsen trener elevene i å sette ord på hva de mener, reflektere over egen og andres ordbruk, samt reflektere over ords og uttrykks betydning og innvirkning.

Praktisk informasjon

Vi har kapasitet til å ta imot opp til 150 elever. For mer informasjon og bestilling, ta kontakt med formidler Elisabeth Gryting Saunes på [email protected].

Gjennomføring er med forbehold om nok påmeldte.