Motstandsfolk sine fangehistorier fra arkivet

Motstandsfolk sine fangehistorier fra arkivet

311 nordmenn ble torturert på Arkivet i perioden 1942-1945. De fleste torturofrene var i alderen 20-45 år. Minst sju sovjetiske krigsfanger ble torturert på Arkivet før de siden ble henrettet. I tillegg ble 84 nordmenn brutalt mishandlet andre steder i forbindelse med arrestasjon. Volden ble utført av det tyske sikkerhetspolitiet, ofte med norsk hjelp.

Et skjerpet forhør begynte ofte med fysisk eksersis, for eksempel knebøy over lengre tid. Deretter kunne fangen bli utsatt for mer brutale metoder. De vanligste formene for tortur som fangene på Arkivet ble utsatt for, var hardt leie, slag i ansiktet, slag på baken med gummikølle, wirekølle, fjærkølle, stokk eller pisk, bruk av benklemme, krumstilling (fangen lå på magen med føtter og hender sammenbundet på ryggen), bruk av stråleovn og "arkivstanga" (se bilde under).

Normalt skulle bruk av skjerpet forhør autoriseres av kommandøren for det tyske sikkerhetspolitiet i Stavanger. Men hver enkelt saksbehandler på Arkivet kunne også ta en slik avgjørelse dersom det ikke var tid til å vente på godkjennelse. Den gestapisten på Arkivet som var innblandet i flest tilfeller av tortur, var Lipicki (130 ganger). Den neste på lista er Ole Wehus, deretter følger Hans A. Petersen, Rudolf Kerner, Friedrich Wilhelm Meyer og Paul Wilhelm Heinze. 

Fangehistorier

I menyen til venstre finner du noen fangehistorier fra Arkivet. Du finner også informasjon om hvorfor de ble arrestert og om hva som hendte med dem siden. Noen av tekstene er hentet fra journalist Kristen Taraldsens bok Arkivet - Torturens høyborg, som ble utgitt av Stiftelsen Arkivet i 2003.