Publisering fra ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Avhandlinger

Bjørn Tore Rosendahl, "Seafarers or war sailors? The ambiguities of ensuring seafarers’ services in times of war in the case of the Norwegian merchant fleet during the Second World War". PhD Dissertation, University of Agder (2017)

Kjetil Grødum, "Narrative Justice – A study of transitional justice in Cambodia discussed on the basis of elements from Paul Ricoeur`s philosophy”. PhD Dissertation University of Agder (2012)

Bøker 

Bjørn Tore Rosendahl (ed.) "Allied Seafarers in the Second World War", Cappelen Damm Akademisk (mars 2018)

Bjørn Tore Rosendahl (ed.) "Foreign seafarers remembered. Foreign seamen killed in service of the Norwegian Merchant fleet during the Second World War". Stiftelsen Arkivet (2015) 

Bjørn Tore Rosendahl (red.) "De var også krigsseilere. Omkomne utenlandske sjøfolk på norske skip under andre verdenskrig". Stiftelsen Arkivet (2015)

Thomas V.H. Hagen, Gro Kvanvig, Mirjam Kristensen (red.) Nytt Blikk: Ikke glem kvinnene, Stiftelsen Arkivet (2013)

Thomas V.H. Hagen, Gro Kvanvig, Mirjam Kristensen (red.) Nytt Blikk: Arveskyld, Stiftelsen Arkivet (2012)

Thomas V.H. Hagen, Gro Kvanvig, Kjetil Gødum (red.) Nytt Blikk: Tyskland i våre hjerter, Stiftelsen Arkivet (2011)

Thomas V.H. Hagen, Gro Kvanvig, Roger Tronstad, Jakten etter jødene på Agder, Stiftelsen Arkivet (2010).

Artikler i tidsskrift/antologi:

Bjørn Tore Rosendahl. "Menneskeverdet i krigsseilerhistorien" i Nytt Blikk, Stiftelsen Arkivet (2017)

Bjørn Tore Rosendahl. "Not in the same boat? Chinese seamen in the Norwegian Merchant Fleet during the Second World War", i National Maritime Research (fagtidsskrift for Shanghai Maritime Museum) sitt spesialnummer Business, Shipping and Culture: Danish-Norwegian Shipping in China for 300 years (2017)

Bjørn Tore Rosendahl i årsskriftet til Norsk Maritimt Museum 2016, Tale ved Krigsseilermonumentet på Bygdøy 8. mai 2016

Bjørn Tore Rosendahl. "Anerkjennelse". Etterord i Sem, Idunn & Aniksdal, Carsten "Krigsseilere. Å overleve freden"

Bjørn Tore Rosendahl. "Patriotism, Money and Control: Mobilization of Norwegian Merchant Seamen during the Second World War" i Scandinavian Journal of History, Vol 40, No 2 2015

Ingvild Ruhaven og Bjørn Tore Rosendahl. "The experience of Stiftelsen Arkivet – a Gestapo regional headquarters during the Second World War in Norway" i boka Challenging History in the Museum, Ashgate publisher (2014)

Ingvild Ruhaven. "Potteskår i hagen, andre verdenskrig slik den har blitt fortalt til et barnebarn." i Nytt Blikk: Ikke glem kvinnene, Stiftelsen Arkivet (2013)

Kai Erland. "Jenta med den røde alpelua", i Nytt Blikk: Ikke glem kvinnene, Stiftelsen Arkivet (2013)

Thomas V.H. Hagen. "Agnes, Liv, Ida og Eva: kvinner og krig på film i Norge" i Nytt Blikk: Ikke glem kvinnene, Stiftelsen Arkivet (2013)

Gro Kvanvig, "Mary Hansen: fra arkivet til fange nr. 17828 Ravensbrück", i Nytt Blikk: Ikke glem kvinnene, Stiftelsen Arkivet (2013)

Kjetil Grødum, “Instrumentell bruk av historien om Røde Khmer-Regimet i Kambodsja. Fra politisk maktspill til historisk rettferdighet”, i Den vanskelige historien (Seland 2012),Cappelen Damm, Høyskoleforlaget.

Bjørn Tore Rosendahl. "Historieformidling som verktøy for gode holdninger? Refleksjoner rundt Stiftelsen Arkivets formidlingsvirksomhet", i Formidling. Bruk og misbruk av historie, (2011) redigert av B.E. Johnsen og K. Pabst. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 73-99.

Kjetil Grødum. "We can forgive, but we must never forget", artikkel i Magazine Searching for the Truth. English Special Edition for Second Quarter 2009.

Kjetil Grødum. The Instrumental Values of Storytelling about Past Conflicts", artikkel, Magazine Searching for the Truth. English Special Edition for Third Quarter 2007. Artikkelen er også publisert på Khmer og formidlet på Kambodsjansk radio februar 2008. Documentation Centre of Cambodia.

Bjørn Tore Rosendahl. "Kommunalt arkivdepot - et lokalhistorisk senter?" i Arkheion 1/2008 (medlemsblad for de kommunale arkivinstitusjonene i Norge) . 

Kronikker:

Bjørn Tore Rosendahl: "Nortraships hemmelige og omstridte fond", Aftenposten (kronikk), 20. oktober 2018 og i Maritim Logg (organ for sjømannsorganisasjonene) nr. 9 2018.

Bjørn Tore Rosendahl: "Krigsseilerhistorien er ikke bare norsk", Agderposten (artikkel), 4. mai 2018

Thomas V. H. Hagen og Bjørn Tore Rosendahl: "Et minnesmerke til begeistring, ettertanke og besvær", Fædrelandsvennen 20. februar 2018

Bjørn Tore Rosendahl og Kristian Røssaak: "Er en atomvåpenfri verden mulig?", Fædrelandsvennen 9. desember 2017

Bjørn Tore Rosendahl: "Fra seilingsplikt til yrkeforbud", Dagsavisen og Rogalands Avis, 26. november 2015

Bjørn Tore Rosendahl: "Demokrati er ingen garanti". Fædrelandsvennen 19. september 2014.

Thomas Hagen: "En reise i jødenes historie". Agderposten 24. januar 2014 (finnes digitalt på HIFOS blogg: http://hifoagder.wordpress.com/ )

Ingvild Ruhaven: "Holocaust – vi har hørt historien, men har vi lært?" Agderposten 24. januar 2014 (finnes digitalt på HIFOS blogg: http://hifoagder.wordpress.com/ )

Bjørn Tore Rosendahl: "Hva innebar unnskyldningen til krigsseilerne?". Kronikk i Agderposten 22. november 2013.

Gro Kvanvig: "Kvinner vær med!". Kronikk i Fædrelandsvennen. 8. mars 2013

Eystein Ellingsen: "Hvordan kunne det skje?" Kronikk i Fædrelandsvennen 2012

Ingvild Ruhaven: "Minnesmerker som vår tids avtrykk i historien". Kronikk www.fvn.no

Bjørn Tore Rosendahl. "Norges største bidrag til fred, frihet og demokrati". Kronikk i Fædrelandsvennen 8. mai 2012.

Kjetil Grødum og Aslak Brekke: "Vår ytringsplikt". Kronikk i Fædrelandsvennen. November 2011

Kjetil Grødum. "Andres rettigheter og muligheter er min forpliktelse" Kronikk i Fedrelandsvennen. August 2011Kjetil Grødum. Kronikken er skrevet i samarbeid med lederne for organisasjonene ved Arkivet.

Kjetil Grødum. "Den vonde historien om jakten etter jødene på Agder og forpliktelsen til å lære av historien". Kronikk i Fædrelandsvennen November 2010.

Bjørn Tore Rosendahl. "Aldri mer 9. april?" Kronikk i Fædrelandsvennen 7. april 2010 i forbindelse med 70-årsmarkeringen av krigsutbruddet i Norge

Kjetil Grødum. "Kafkas pornosamling og Hamsuns Hitler-flørt. Trenger vi egentlig vite om dette?" Kronikk i Agderposten mai 2009

Kjetil Grødum. ”Kristen torturist ber om tilgivelse”. Kronikk i Fædrelandsvennen. Kjetil Grødum, November 2009.

Kjetil Grødum. ”Omvei om Hjertet”. Kronikk i Morgenbladet. Kjetil Grødum, Høsten 2009.  

Bjørn Tore Rosendahl. "Versailles-traktaten: Fredsavtalen som ga krig?" Kronikk i Fædrelandsvennen 27. juni 2009 i forbindelse med 90-årsdagen for undertegnelsen av Versailles-traktaten

Kjetil Grødum. "Godkjent massemorder", kronikk, Vårt Land, februar 2009

Bjørn Tore Rosendahl. "Kontroversiell historie som en ressurs". Kronikk i Fædrelandsvennen 5. januar 2009

Bjørn Tore Rosendahl. "Hva gjorde første verdenskrig med Europa, og hva kan vi lære av denne krigen i dag?", foredrag i Mandal i forbindelse med 90-års minnemarkering for avslutningen av første verdenskrig, senere publisert i eget hefte fra markeringen

Bjørn Tore Rosendahl. "Er lærdommen fra apartheid glemt?" i Fædrelandsvennen mai 2008

Kjetil Grødum."Sult som våpen", kronikk, Fædrelandsvennen, mai, 2008 

Bjørn Tore Rosendahl. "Spor av Holocaust på Agder", sammen med Johnny Haugen i Fædrelandsvennen januar 2008

Bjørn Tore Rosendahl. "Den vanskelige historien - igjen",i Fædrelandsvennen oktober 2007.Kjetil Grødum. "Løvetann og toleranse", kronikk i Agderposten, juli 2007 

Kjetil Grødum. "Historie som ressurs i fredsarbeid", kronikk sammen med Johny Haugen i Fædrelansvennen august 2006.