Bok Allied Seafarers

Allied Seafarers in the Second World War

av Bjørn Tore Rosendahl (red)

Allied Seafarers in the Second World War samler historien om krigsseilerne fra de ulike allierte landene i én bok. Flere hundre tusen sjøfolk fra ulike nasjoner seilte i den alliert handelsflåte under andre verdenskrig, og ga med det et avgjørende bidrag til de alliertes krigsinnsats. 11 forfattere fra 7 forskjellige land har bidratt i den engelskspråklige antologien. Redaktør er Bjørn Tore Rosendahl, faglig leder (PhD) ved Norsk senter for krigsseilerhistorie. Boken er en del av Norsk senter for krigsseilerhistorie sitt ønske om å sette krigsseilerhistorien inn i et internasjonalt perspektiv og skape et internasjonalt faglig nettverk for denne delen av krigshistorien.

Utgivelsesår: 2018

Fraktkostnader kommer i tillegg til oppgitt pris. Velger du å hente, vil du få e-post fra oss når boken er klar for avhenting i resepsjonen.
Kr 200,-
- +