298566620 10166400712100084 5756679398200394823 n

Ny temporær utstilling om folkemord

På ARKIVET, i 3 etasje og nedover i trappen helt ned til trappeoppgangen utenfor Brennpunkt Arkivet, henger den nye temporære utstillingen «Geen Doorgang!».

Utstillingen er kuratert av Solveig Hessaa-Szwinto, som jobber som fagkoordinator for inkludering og mangfold. Den er laget av kunstner Elmedin Žunić, og selve utstillingen består av en fotografikomponent og en installasjon. Utstillingen tar for seg estetisk problematisering av kollektivt traume som er tenkt og vurdert gjennom det freudianske objektivet Nachträglichkeit.

"Geen Doorgang!" er også en pågående serie i forlengelsen av kunstnerens tidligere forskningsprosjekter som undersøker kunstens evne til å skildre traumatiske hendelser med fokus på konflikten i det tidligere Jugoslavia.

«Geen Doorgang!! er en nederlandsk setning som betyr «adgang forbudt», et skilt som befant seg på en av dørene i Srebrenica og var skrevet og hengt opp av de nederlandske FN-styrkene som var stasjonert der under Bosnia-krigen fra 1992 – 1995.

Utstillingen er utstilt på ARKIVET i perioden 8. september 2022 fram til 31. mars 2023.