Fem personer i samtale på scenen sett fra publikum
DEMOKRATIUKA: Demokratiuka ble arrangert for første gang i mai 2022.

Spennende temaer på agendaen på Demokratiuka 2023

Sammen med en rekke lokale, regionale og internasjonale partnere, er ARKIVET med på Demokratiuka 2.–8. mai.

Demokratiuka oppstod i 2022 og er et årlig arrangement den første uka i mai. Det er Kristiansand kommune, i samarbeid med Europarådet, KS og et lokalt partnerskap som ARKIVET er en del av som står bak hovedprogrammet for Demokratiuka. Målet for uka er å legge til rette for møter og samtaler som bidrar til å styrke menneskerettigheter, ytringsfrihet og demokrati. Hovedprogrammet har et internasjonalt format.

Hva skjer under Demokratiuka?

– Fellesnevneren for alle arrangementene er at de støtter hovedformålet – altså å styrke demokrati, menneskerettigheter og ytringsfrihet, sier prosjektleder fra Kristiansand kommune, Gro Kvanvig.

Her ser du alle arrangementene under Demokratiuka.

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter er vert for åpningsarrangementet tirsdag 2. mai kl. 15.00, som skal handle om de stadig strammere økonomiske rammene og globale utfordringene lokalpolitikerne må forholde seg til. Vi ser på lokale og globale sammenhenger, og på hvordan fattigdom kan true demokratiet. Til å åpne Demokratiuka har vi fått med oss utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Fredag 5. mai kl. 20.00-21.30 arrangerer vi BE HEARD! Fortellerkveld UNG i samarbeid med Flexid. Mandag 8. mai inviterer vi til markering av frigjøringsdagen kl. 14.00-17.00, med åpning av utstillingen Minnekommisjonen, kransenedleggelse, tale, samtale og refleksjoner.

Her kan du se ARKIVETs arrangementer under Demokratiuka.

Europakonferansen

På Europadagen 5. mai arrangeres Europakonferansen om demokrati og menneskerettigheter i Europa for fjerde år på rad. Dette er det største arrangementet i Demokratiuka. Hovedtemaene i år er: Hva er status i europeisk samarbeid? Og hvor går veien videre?

Tidligere statsminister i Sverige Stefan Löfven skal holde innlegg, og Torbjørn Jagland sitter i ett av panelene. Vi får møte tidligere menneskerettighetsdommer Erik Møse som leder FNs Ukraina-granskning. Han skal legge frem sin rapport på konferansen. Islandske Bjarni Johnson fra Allthinget på Island står for den offisielle åpningen av konferansen og visegeneralsekretær fra Europarådet, Bjørn Berge, kommer med en uttalelse fra Europarådet.

Ytringsfrihet er et viktig tema under konferansen. Pussy Riot-artist og aktivist, Lusine Djayan, vil både opptre og delta i paneldebatt om kunstnerisk ytringsfrihet.

Representanter fra Reportere uten grenser og Pussy Riot deltar i paneldebatter.

Programmet i sin helhet finner du her.

Demokratiuka og Europakonferansen om demokrati og menneskerettigheter er et samarbeid mellom følgende ti partnere:

  • Europarådet
  • KS
  • Agder fylkeskommune
  • ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter
  • Cultiva
  • Kilden teater og konserthus
  • Kristiansand kommune
  • Kunstsilo
  • Universitetet i Agder
  • Vest-Agder-muséet