Ungdom som sitter rundt bord på Fredag på ARKIVET

Søker frivillige til ungdomsklubb

Er du en trygg og solid voksenperson, som har lyst til å være med og skape et godt fellesskap for ungdom på Fredag på ARKIVET?

Hva er Fredag på ARKIVET?

Fredag på ARKIVET er ungdomssatsingen til ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter. Hver fredag er dørene åpne fra kl. 19.00- til 23.00, og ungdommer i alderen 13-18 år er velkomne. Vi spiller brettspill, kort og Fifa. Vi er kreative med tegnesaker, perler og symaskin.

I tillegg har vi et opplegg på 15-30 minutter vi kaller Demokratitime. Her får ungdommene innput som de kan bruke i livet, og en mulighet til å sette ord på hva de selv tenker og mener. Vi tror at demokratisk medvirkning er viktig, og da må vi skape arenaer hvor ungdommene kan snakke til lyttende ører.

Fredag på ARKIVET er en åpen og trygg møteplass for all ungdom, uavhengig av inntektsnivå, religion, kulturell bakgrunn og legning. Vi jobber for økt toleranse og glede for at vi er ulike.

Hva gjør du som frivillig?

Som frivillige på Fredag på ARKIVET vil du tilegne deg mange erfaringer som kan bli svært nyttige i videre arbeidskarriere. Her får du snakke med og være sammen med ungdom som er helt fantastiske. Du kommer til å treffe ungdom som rommer hele skalaen på mange områder. Du får være sammen med ungdom som trenger noen som lytter til det de har å si. Noen som liker å spille bordtennis og brettspill med dem. Noen som skaper trygge rammer for dem. I tillegg får du innblikk i ungdommenes kultur og levemåte på en helt spesiell måte.

Nå søker vi deg som:

  • er trygg og solid voksenperson
  • er helst over 20 år
  • er glad i ungdommer og liker å være sammen med dem
  • liker å se gode i andre mennesker

Det er også noen som har lønnet arbeid på Fredag på ARKIVET, og arbeidsoppgaver som tilfaller dem er ikke den frivilliges ansvar. Som frivillig har man fokus på å skape trivsel og på å være sammen med ungdommene.

Vi oppfordrer deg til å søke, uavhengig av kjønn, kultur og funksjonsvariasjon.

Har du spørsmål, eller ønsker å søke? Ta kontakt med ansvarlig for Fredag på ARKIVET, Elisabeth Gryting Saunes, på [email protected].