Grete Faremo 1

Overlevering av gjenstander fra motstandsmann Osmund Faremo

I sommer fikk ARKIVET besøk av Grete Faremo. Med seg hadde Faremo minner om og gjenstander fra sin far, motstandsmannen og tidligere krigsfange Osmund Faremo.

Gjenstandene vi nå har fått til utlån forteller en del av historien som ikke må glemmes, og utgjør et stort og viktig bidrag til vårt formidlingsarbeid.

Han var motstandsmann og fange på ARKIVET og i Natzweiler - senere stortingsmann og ARKIVETs første styreleder. Osmund Faremo er et kjent navn for mange. I sin egen bok "Takk for livet, Emil" skildrer Faremo både en tøff tid i fangenskap under krigen og et levende engasjement for frihet, likhet og det å bygge broer. Han står som et vitne på hva krig kan gjøre med et menneske, men også hvilken betydning et menneskes engasjement og handlinger kan få for samfunnet.

Blant det ARKIVET nå har fått til utlån, er brevet som ble skrevet på en tøyfille og smuglet ut fra Grini da beskjeden kom om at veien gikk videre - til det som viste seg å være NN-leiren Natzweiler.

"Kjære mor, far og syskin. Skal reise og veit ikkje noko meir. Dette som ei siste helsing til dykk alle, so får me seinare sjå. Lev godt kjære! Hels mine nærmaste! Hjarteleg helsing Dykkar Osmund."

Vi er takknemlige for et viktig bidrag til vårt fremtidige arbeid med formidling av en krigstid som ikke må glemmes - og betydningen av enkeltmenneskets engasjement, verdivalg og handlinger.