I en boks på ARKIVET
Kildearbeid: Elevene lærer om og arbeider med historiske kilder i vårt nye undervisningsopplegg.

Nytt undervisningtilbud til videregående skole

Fra høsten 2021 tilbys undervisningsopplegget "I en boks på ARKIVET". Undervisningsopplegget er kildebasert og tilpasset elever i videregående skole.

I en boks på ARKIVET er et nytt tilbud til elever i videregående skole. Opplegget varer i to timer og strekker seg over fortid, nåtid og fremtid.

Et utgangspunkt for all undervisning ved ARKIVET er historiebevissthet. Gjennom å knytte fortid sammen med nåtid og fremtid, er målet at elevene skal se seg selv som del av historien, og at de er i stand til å påvirke det livet de lever.

ARBEID MED HISTORISKE KILDER

I en boks på ARKIVET er et kildebasert opplegget, som tar utgangspunkt i gjenstander og arkivmateriale som finnes i ARKIVETs egne samlinger.

Elevene får muligheten til å bli kjent med og lære å tolke historiske kilder. Det gir grunnlag for økt kunnskap og forståelse både for nåtid og fortid.

Opplegget gir innsikt i hvordan historiske kilder kan leses og forstås på ulike måter, avhengig av hvilke spørsmål som stilles og hva slags historie leseren ønsker at kilden skal bekrefte. Et viktig poeng er historiens tvetydighet.

Målet er at arbeid med historiske kilder skal styrke evnen til kritisk tenkning, og at elevene skal kunne vurdere kildene til kunnskap de har i sin egen hverdag med det samme kritiske blikket.

TILPASSET VIDEREGÅENDE SKOLE

Undervisningsopplegget er rettet mot elever i videregående skole.

Elevene er selv aktive, og opplegget bygger i stor grad på å trigge elevenes nysgjerrighet og engasjement. Ved å jobbe såpass tett på kildematerialet ønsker vi at elevene i større grad skal bli klar over hvordan kunnskap blir til, og hvordan fremstillinger av både fortiden og nåtiden kan brukes og misbrukes.

Se presentasjonen av undervisningsopplegget som ble vist under Europakonferansen for demokrati og menneskerettigheter 2021:

For bestilling: Les mer om bestilling av skolebesøk her.