Signering av samarbeidsavtale og de fem partnerne closer
Partene: Marie Theresie Sørensen (kommunikasjonssjef ved Kilden teater og konserthus), Sunniva Whittaker (rektor ved UiA), Jan Oddvar Skisland (ordfører i Kristiansand), Bjørn Magnus Berge (visegeneralsekretær i Europarådet), Reidar Fuglestad (adm. dir. ved SKMU/Kunstsilo), Kirsti Mathiesen Hjemdahl (daglig leder i Cultiva) og Tina Sødal (direktør for ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter).
Foto: Kristin Wallem Timenes/Kristiansand kommune

Nysignert samarbeidsavtale med Europarådet

Mandag 23. august møttes partene bak Europakonferansen for demokrati og menneskerettigheter for å signere en langsiktig samarbeidsavtale som gjør Kristiansand til en foregangsby på feltet.

Konferansen, som ble avholdt for andre gang 5.-6. mai år, arrangeres av Kristiansand kommune i samarbeid med Europarådet. ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, Kilden teater og konserthus, Sørlandet Kunstmuseum/Kunstsilo, Cultiva og Universitetet i Agder er samarbeidspartnere.

FORMALISERT SAMARBEID

Med avtalen formaliseres et viktig samarbeid med det som er den eldste og største organisasjonen for demokrati og menneskerettigheter i Europa. Avtalen innebærer at Europarådet går inn som fast medarrangør og vil bidra med programarbeid og foredragsholdere.

Europakonferansen for demokrati og menneskerettigheter lever dermed videre som en årlig begivenhet i Kristiansand.

- Det er veldig positivt at vi gjennom denne avtalen nå har fått etablert en fast årlig møteplass hvor demokrati og menneskerettigheter løftes opp dagsorden nasjonalt og internasjonalt, sier direktør Tina Sødal. - Vi ser frem til å bygge videre på et godt samarbeid, og til å løfte frem et felt som står helt sentralt i ARKIVETs virke.

Avtalen åpner også opp for utvidet samarbeid med hvert enkelt av samarbeidspartnerne, om aktiviteter og prosjekter som fremmer demokrati og menneskerettigheter.

KRISTIANSAND I SPISSEN

Bjørn Magnus Berge ble valgt til visegeneralsekretær i Europarådet tidligere i år. Høstens besøk i Norge er det første siden han gikk inn i stillingen.

I forbindelse med signering av samarbeidsavtalen uttrykte Berge at Europarådet er veldig interessert i å være partner for arrangementer som Europakonferansen, og at Europakonferansen i Kristiansand kan fungere som en modell for hvordan arrangementer av samme type kan utvikles i alle medlemslandene.

Avtalen i Kristiansand settes i et viktig perspektiv som pilotprosjekt i europeisk sammenheng.