Roger Tronstad
Boklansering: På Holocaustdagen 27. januar møtte forfatter Roger Tronstad til direktesendt boksamtale på ARKIVET.

Nylansert bok om antisemittisme på Agder

Allerede i arbeidet med "Jøder på Agder" fra 2015, visste forfatter Roger Tronstad at det måtte bli en bok til om emnet. 27. januar ble "Denne seige rase - Antisemittisme på Agder inntil 1945" lansert.

Onsdag 27. januar markerte ARKIVET den internasjonale Holocaustdagen med direktesending fra arrangementssalen. På programmet stod boksamtaler med Irene Levin, som i 2020 utga Vi snakket ikke om Holocaust, og Roger Tronstad som i år er aktuell med ny bok om antisemittismen på Agder i historisk perspektiv.

Bestill: Roger Tronstad - "Denne seige rase" - Antisemittisme på Agder inntil 1945.

ANTISEMITTISMENS OMFANG OG ART

Målet med Roger Tronstads nyeste bokprosjekt har vært å avdekke omfanget og arten av antisemittisme lokalt. Med utgangspunkt i aviser og arkivmateriale har han dokumentert og avdekket ytringer og handlinger med antisemittisk innhold - ikke bare fra avisredaksjoner, men også vanlige enkeltmennesker.

I Jøder på Agder handlet det om enkeltindividene og deres liv. I Denne seige rase er det ytringer rettet mot jødene som gruppe som får fokus, og linjene trekkes fra 1600-tallet og frem til 1945.

- Hovedfunnet er at det var utallige tilfeller av ytringer av antijødisk art i regionen, særlig i mellomkrigstiden og i okkupasjonsårene, fortalte forfatteren i samtale med historiker Thomas V.H. Hagen under lanseringen.

Nylansert: Tronstads nyeste bok til salgs i museumsbutikken på ARKIVET.

NY KUNNSKAP OM ANTISEMITTISME I REGIONEN

På spørsmål om antisemittismen ble mer ekstrem i krigsårene, svarer forfatteren bekreftende. Mye av det redaksjonene publiserte under okkupasjonen, kom som pålegg fra tyske og norske myndigheter. Av det stoffet som kom på trykk under krigen, var mye antisemittisk.

Likevel er det viktig å merke seg at mange antisemittiske ytringer kom til uttrykk i avisene også før 1940. Slik Thomas V.H. Hagen skriver i Fædrelandsvennen, peker funnet i retning av at antisemittiske forestillinger var noe som lå innenfor det som ble oppfattet som akseptabelt.

Tronstad forteller at dette er første gang antisemittisme på Agder i historisk perspektiv blir gitt fremstilling som eget tema. Med "Denne seige rase" - Antisemittisme på Agder inntil 1945 har vi fått ny og viktig kunnskap på feltet.