Utendørsutstilling Fanger i natt og tåke

Ny utstilling om nordmenn i fangenskap

Vår nye utendørsutstilling formidler en viktig del av historien. Med illustrasjoner av Rudolf Næss (1914-2003) forteller "Fanger i natt og tåke" om nordmenn i fangenskap under andre verdenskrig.

Illustrasjonene til Rudolf Næss (1914-2003) har blitt et symbol på nordmenn i fangenskap. Som visuelle vitnesbyrd gir de en stemme til mennesker som var tiltenkt å forsvinne ut i glemselen. Nær 44 000 nordmenn opplevde å sitte i fangenskap under krigen. I en tid hvor gjenlevende tidsvitner er få, utgjør denne utstillingen en viktig stemme i fortellingen ettertiden får høre om fangenskapets realiteter.

NORDMENN I FANGENSKAP

Rudolf Næss satt selv i fangenskap fra 1943 frem til han ble reddet av de hvite bussene i 1945. Han var en av de rundt 9 000 nordmennene som ble sendt til fengsel, tukthus eller konsentrasjonsleirer i utlandet. Næss kom til konsentrasjonsleiren Natzweiler 6. oktober 1943 som Nacht und Nebel-fange.

Nacht und Nebel, eller Natt og tåke, var et dekret som gjaldt i flere land, deriblant Norge, fra desember 1941. Politiske motstandere av nazismen skulle overføres til Tyskland og forsvinne. Målet var å skremme motstandere av okkupasjonsmakten fra å engasjere seg.

EN DEL AV NORGES DOKUMENTARV

Etter krigen tegnet Rudolf Næss 39 bilder som illustrerer ulike aspekter ved livet som NN-fange. Disse bildene er samlet i et album med tittelen NN under SS. Albumet er en del av Norges dokumentarv, som er etablert for å ta vare på og synliggjøre unike og uerstattelige dokumenter. Registeret er en del av UNESCOs verdensarvliste. Albumet eies og oppbevares av Nasjonalbiblioteket, mens bruksretten tilhører Den norske Natzweiler- og Dachaukomité som har vært behjelpelige i arbeidet med utstillingen.