Buntu 3 PHOTO BY Botswele Mogotlane59
Vi har gleden av å presentere vår nye medarbeider i Plattform, Amani Olúbánjọ Buntu.

Ny medarbeider i Plattform

Vi er svært glade for å ha fått nok en dyktig medarbeider i Plattform.

Amani Olúbánjọ Buntu har master- og doktorgrad fra University of South Africa i Philosophy of Education, og har i en årrekke engasjert seg sterkt i arbeid knyttet til systemisk urett, makt-dynamikk og samfunns-endringsprosesser. Han har forsknings og formidlingsbakgrunn med fokus på blant annet maskulinitet, vold, urban utvikling og kulturperspektiver på helse. Amani Olúbánjọ Buntu har i mange år jobbet med ungdom, utenforskap og kompetanseutvikling gjennom oppdrag for ulike instanser i Oslo Kommune, bl.a. Enhet for Mangfold og Integrering, Velferdsetaten, Uteseksjonen og Riverside Kompetansesenter.

Han har bidratt til å starte en rekke empowerment-prosjekter, bl.a. Afrikan Youth In Norway, Afrikan Excellence og Afrikan History Week og har drevet utstrakt undervisning, mentor-virksomhet og metodeutvikling internasjonalt, bl.a. gjennom et langt samarbeid med NOREC og en rekke akademiske institusjoner. Amani Olúbánjọ Buntu har i de siste årene hatt base i Sør-Afrika; jobbet med lokalsamfunnsarbeid med fokus på endring av mannsrollen, medvirkningsprosesser og kunnskapsformidling. I rollen som koordinator og forsker, vil han utgjøre et viktig bidrag til Plattforms forebyggende arbeid og faglige utvikling.