Fanger no
Fanger.no: På frigjøringsjubileet 8. mai ble databasen tilgjengelig for publikum.

Midler til nye prosjekter for Norsk digitalt fangearkiv

Med nye midler fra Sparebankstiftelsen DNB og Gjensidigestiftelsen skyter arbeidet med Norsk digitalt fangearkiv fart. Fra høsten av skal to nye prosjekter bidra til å øke engasjementet rundt fangehistorie.

I juni fikk Norsk digitalt fangearkiv nyheten om at Sparebankstiftelsen DNB gir et tilskudd på 260 000 kr. Disse midlene skal fra høsten 2020 brukes til prosjektarbeid og undervisning om fangehistorie, rettet mot skoleungdom og studenter. Samarbeidspartnere er blant andre Slekt og Data og Aktive Fredsreiser

I tillegg vil det i løpet av høsten igangsettes et prosjekt som er rettet mot historielag og slektsgranskere. Da blir det tilbud om kursing og opplæring i hvordan man kan registrere opplysninger og dokumentasjon på fanger.no. I dette prosjektet er blant andre Slekt og Data og Agder Historielag samarbeidspartnere.

Prosjektet er muliggjort med et tilskudd på 200 000 kr. fra Gjensidigestiftelsen. De to nye prosjektene blir også finansiert med midler fra folkefinansieringskampanjen i 2019. Da ble det samlet inn 205 000 kr fra en rekke støttespillere.

Norsk digitalt fangearkiv ser frem til å skape nye arenaer for samarbeid og komme i dialog med historieinteresserte fra en rekke ulike miljøer.