Undervisning i handlingsrommet
Undervisning: Over 80 000 skoleelever har fått et møte med historien i autentiske omgivelser siden 2001.

Markerer 20 år som freds- og menneskerettighetssenter

8. mai 2021 var det 20 år siden ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter ble formelt åpnet. Jubileet markeres med et fullspekket publikumsprogram denne høsten.

Gjennom to tiår har senteret arbeidet aktivt med å ivareta og formidle historien og fremme demokrati og frihet gjennom aktivt fremtidsrettet fredsarbeid.

STORSLÅTT FEIRING AV JUBILEET

20-årsjubileet vil stå som et bakteppe for publikumsprogram høsten gjennom. I uke 38 sparkes jubileumsfeiringen i gang med arrangementer som gjenspeiler bredden i det arbeidet ARKIVET gjør i dag.

Les mer: Se hele jubileumsprogrammet.

Senteret har i dag nær 20 årsverk. Siden oppstart har både Norsk senter for krigsseilerhistorie og Plattform-samarbeidet for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme blitt etablert. De to satsingene har de senere årene fått nasjonal oppmerksomhet.

- Vi er stolte av den aktøren ARKIVET har blitt, takket være dedikert innsats fra mange parter gjennom 20 år, sier direktør Tina Sødal.

FORANKRING I HISTORIEN

Sammen med Oddvar Sørlie var Kai Erland initiativtaker til etableringen av ARKIVET. 20 år etter åpning stiller nylig pensjonerte Erland med premiere på forestillingen ONSRUD, som også blir hans avskjedsforestilling. Forestillingen formidler historien til politifullmektig og motstandsmann Nils Onsrud, mannen som først forsøkte å varsle om angrepet på Norge 8. april 1940.

ARKIVET har huset markeringen av Krigsseilernes dag, hvor krigsseilernes innsats under krigen hedres og minnes, siden 2004. I år stiller Helge Jordal for å levendegjøre noen av krigsseilernes historier.

Byggets fortid som regionalt hovedkvarter for Gestapo under krigen og ARKIVETs funksjon som minnested spiller en viktig rolle i dagens arbeid. Siden 2001 har over 80 000 skoleelever vært på besøk for å lære av og om historien om andre verdenskrig.

ET KLART FREMTIDSFOKUS

I det samlede arbeidet senteret gjør, er koblingen mellom fortid, nåtid og fremtid sentral.

- Som enkeltmennesker har hver og en av oss et ansvar for samfunnet vi er en del av, både for å verne om verdiene vi tror på og å skape nødvendig endring, forteller Sødal. - Derfor jobber vi målrettet med tiltak knyttet til inkludering og ytringsfrihet.

Det er bakgrunnen for at ARKIVET fredag 24. september åpner ungdomsklubben Ta plass, i samarbeid med en rekke aktører på Sørlandet. Klubben er et tilbud til ungdom i alderen 13-18 år, og skal være en inkluderende møteplass og en arena der ungdom finner nødvendig kunnskap og støtte for å ta sin plass i den offentlige samtalen.

Direktør Tina Sødal er tydelig på ARKIVETs retning i tiden fremover:

- Vi skal være et samlet ARKIVET som trekker i samme retning, med historien som sitter i veggene som vårt felles utgangspunkt. Noe av det viktigste vi gjør, er å ta kunnskap om fortiden med inn i arbeidet med dagens samfunnsutfordringer.