Ny stilling prosjektkoordinator Norsk digitalt fangearkiv

Ledig stilling: Toårig prosjektkoordinator for "Norsk digitalt fangearkiv 1940-1945"

Norsk digitalt fangearkiv 1940-1945 er et samarbeid mellom ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter og Falstadsenteret. Nå søker vi etter en engasjert prosjektkoordinator for snarlig tiltredelse.

Norsk digitalt fangearkiv 1940-1945 er et samarbeid mellom ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter og Falstadsenteret. Resultatet som skal lanseres i mai 2020 er en digital oversikt over nordmenn i fangenskap under andre verdenskrig.


PERSONEN VI SØKER TRENGER:

 • Faghistorisk kompetanse
 • Arkivkunnskap
 • Gode digitale ferdigheter og IT-forståelse
 • Gode organisatoriske og kommunikative evner
 • Kjennskap til andre verdenskrigs historie generelt, og helst også fangehistorie
 • Å kunne lese og formidle på norsk skriftlig og muntlig
 • Å beherske engelsk skriftlig og muntlig
 • Kjennskap til tysk er en fordel

DE VIKTIGSTE OPPGAVENE PERSONEN SKAL UTFØRE:

 • Delta i prosjektgruppen, som i tillegg vil bestå av prosjektleder Thomas V.H. Hagen, Arne Langås og ev. frivillighetskoordinator(er)
 • Rekruttering, koordinering og oppfølging av frivillige som klargjør arkivmateriale for bildefangst på Riksarkivet, i samarbeid med Arkivverkets egen frivillighetskoordinator
 • Redigering av innholdet på publikumssidene i det digitale fangearkivet
 • Kvalitetssikring av innholdet
 • Kontakt med IT-utviklerne (Bouvet)
 • Besvare publikumshenvendelser
 • Rekruttering, koordinering og oppfølging av frivillige som registratorer
 • Variert formidling gjennom ulike kanaler, herunder sosiale medier
 • Ansvar for gjennomføring av crowdfunding-kampanje senhøsten 2019 (i samarbeid med UiA School of Business and Law)
 • Delta i planlegging og gjennomføring av arrangementer og seminarer
 • Delta i planlegging av første lansering av nettsiden i mai 2020

Det er ønskelig at personen har base i Kristiansand og arbeidssted på ARKIVET, men dette er ikke et krav og det er mulig å se for seg en annen løsning. Stillingen lyses ut som toårig engasjement.

NB. Tiltredelse innen 25. september 2019 er en forutsetning.

Søknad med CV sendes til [email protected] innen 11. september 2019. Kun søknader sendt til denne adressen vil bli vurdert.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Thomas V.H. Hagen, avdelingsleder, ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, e-post: [email protected]

Arne Langås, konservator, Falstadsenteret, e-post: [email protected]