Holocaustdagen Thomas Hagen

Ledig stilling: Programansvarlig

Vi søker etter ny medarbeider i 100% fast stilling. Som programansvarlig får du være med å videreutvikle og styrke vårt formidlingsarbeid.

Søknadsfristen på denne utlysningen er utgått og stillingen er besatt.

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter har som en av sine viktige oppgaver aktivt formidlingsarbeid for å bygge opp om et samfunn basert på åpenhet, demokrati, menneskeverd og mangfold. Dette gjør vi gjennom kunnskapsformidling og holdningsfremmende virksomhet basert på forskning og dokumentasjon. Vi søker nå en erfaren og engasjert medarbeider som kan bidra til at ARKIVETs posisjon som aktiv samfunnsaktør styrkes og utvikles overfor eksisterende og nye publikumsgrupper.

ANSVARS- OG ARBEIDSOPPGAVER

  • Planlegging og gjennomføring av ARKIVETs publikumsprogram og arrangementer.
  • Utvikling av faste og temporære utstillinger.
  • Utvikle ARKIVET som en arena for debatt og samfunnsengasjement overfor eksisterende og nye publikumsgrupper.

Programansvarlig vil samarbeide nært med ansvarlig for digital kommunikasjon med tanke på å styrke ARKIVETs synlighet i media og samfunnet generelt.

KOMPETANSEKRAV

  • Mastergrad eller tilsvarende. Søkere med realkompetanse som treffer stillingens ansvar og oppgaver, kan også bli vurdert.
  • Det forutsettes erfaring fra arbeids- og ansvarsområdene.
  • Beherske norsk meget godt både skriftlig og muntlig og beherske engelsk godt skriftlig og muntlig.
  • Høy digital kompetanse.

PERSONLIGE EGENSKAPER

Vi søker en medarbeider som identifiserer seg med og blir inspirert av ARKIVETs historie, verdigrunnlag og samfunnsoppdrag. Initiativ, kreativitet, gjennomføringsevne og gode samarbeidsegenskaper vil bli vektlagt.

ARKIVET ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett kjønn, etnisitet og funksjonsevne oppfordres til å søke.

Lønn i henhold til ARKIVETS lønnspolitikk. Offentlig tjenestepensjon i KLP.

Henvendelser vedrørende stillingen kan rettes til direktør Audun Myhre: [email protected] tlf 91 55 28 88.

Søknadsfrist: 7.september 2020. Oppstart etter nærmere avtale.