Brennpunkt Arkivet

Ledig stilling: Museumspedagog (toårig vikariat)

Vi skal tilsette ny museumspedagog i et toårig vikariat i 100% stilling. Den vi søker er en kreativ, utadvendt person som brenner for å formidle historie i møte med barn og ungdom.

Søknadsfristen på denne stillingen har gått ut.

Vår nye kollega inspireres av ARKIVET freds- og menneskerettighetssenters historie, verdigrunnlag og samfunnsoppdrag.

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter er ett av sju freds- og menneskerettighetssentre i Norge. Med utgangspunkt i andre verdenskrigs historie utvikler, formidler og anvender vi kunnskap som skaper større rom for menneskeverd. Hvert år når ARKIVET mer enn 5000 skoleelever og studenter gjennom våre undervisningsaktiviteter. I vår nye strategiplan (2022–2025) er det vedtatt en målsetning om å videreutvikle ARKIVET både som læringsarena og minnested. Som et ledd i denne planen ønsker vi å styrke det pedagogiske teamet vårt med en ny stilling som museumspedagog. Undervisning vil utgjøre om lag 50 prosent av stillingen.

OPPGAVER FOR STILLINGEN:

 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningsopplegg på grunnskole og videregående nivå, herunder opplegg gjennom Den kulturelle skolesekken.
 • Kontakt med skoler, institusjoner og organisasjoner.
 • Ansvar for teknisk drift, vedlikehold og utvikling av utstillingene.
 • Søke prosjektmidler og gjennomføre prosjekter.
 • Ansvar for museumsverter og sommervikarer, samt kontakt med frivillige omvisere.
 • Utføre dokumentasjonsoppgaver i samarbeid med samlingsforvalter.
 • Delta i utviklingsarbeid for nye utstillinger

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER OG PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • Initiativ, kreativitet, gjennomføringsevne og gode samarbeidsegenskaper vil bli vektlagt
 • Gode formidlingsevner
 • Relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå
 • God digital kompetanse
 • Erfaring fra skoleverket og/eller museumsarbeid er en fordel
 • Språkkunnskaper: beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig

Personlig egnethet vektlegges.

VI TILBYR:

 • En meningsfull arbeidsplass med trivelige kollegaer
 • Varierte arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter
 • ARKIVET er en IA-bedrift
 • Lønn som høgskolelektor, stillingskode 1008, lønnsramme 25
 • Pensjonsavtale gjennom KLP

ARKIVET ønsker å gjenspeile befolkningen og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne oppfordres til å søke.

Spørsmål som gjelder stillingen kan rettes til leder for Læringsarena: Eystein Ellingsen, på mobil 915 22134 eller e-post [email protected].

Søknad med CV sendes til [email protected] innen 23. februar 2022. Merk søknaden «Museumspedagog». Kun søknader sendt til denne adressen vil bli vurdert.

Søkerlisten offentliggjøres etter utløpt søknadsfrist.