Bilde elever ny stilling

Ledig stilling: Formidler og Dembra-veileder

ARKIVET søker formidler og Dembra-veileder (100%) i engasjement med tiltredelse snarest mulig. Stillingen er underlagt avdeling for forskning, undervisning og dokumentasjon.

Søknadsfristen på denne utlysningen er utgått og stillingen er besatt.

ARKIVET søker en samfunnsengasjert, kreativ, initiativrik og selvstendig medarbeider med høy arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner.

Type stilling: Ettårig engasjement med mulighet for forlengelse. Tiltredelse snarest mulig.

Stillingen, som er finansiert av prosjektmidler, består av en 40 prosent stilling som formidler og en 60 prosent stilling som Dembra-veileder. Det er mulig å søke bare på én del av stillingen.

ARKIVET tilbyr et helhetlig undervisningsopplegg om menneskerettigheter for skoleklasser i ungdomsskolen og videregående med utgangspunkt i den faste utstillingen «Brennpunkt Arkivet: Okkupasjon, motstand, fangenskap og samarbeid i Agder, 1940–1945». I 2018 besøkte 4400 skoleelever ARKIVET. Totalt nådde våre undervisningsaktiviteter 7700 skoleelever og studenter i høyere utdanning. Les mer på arkivet.no

ANSVARS- OG ARBEIDSOPPGAVER SOM FORMIDLER (40%):

 • Være en del av formidlerteamet ved ARKIVET
 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av ordinære skolebesøk
 • Kontakt med skoler
 • Utvikling av nye undervisningsopplegg
 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av opplegg som tilbys gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS)
 • Den som tilsettes er tiltenkt ansvar for bruk og utvikling av digitale verktøy og innovativ pedagogikk

Dembra tilbyr veiledning, kurs og nettbaserte ressurser for forebygging av ulike former for gruppefiendtlighet. Utgangspunktet er skolens egne utfordringer, om det handler om fordommer, språkbruk, fremmedfrykt, rasisme, antisemittisme, hatefulle ytringer, ekstremisme eller annet. Les mer på dembra.no.

ARKIVET koordinerer arbeidet med Dembra i Sør-Norge på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet ved Utdanningsdirektoratet.

ANSVARS- OG ARBEIDSOPPGAVER SOM DEMBRA-VEILEDER (60%):

 • Samarbeide tett med Dembra-koordinator i Sør-Norge (som også arbeider ved ARKIVET)
 • Veilede to skoler i skoleåret 2019/20
 • Delta i utvikling av Dembra-nettverket gjennom deltakelse på møter, konferanser m.v.
 • Planlegge kompetansehevingsløp eksternt og internt

KVALIFIKASJONER:

 • Mastergrad i relevant fag
 • PPU/LU
 • Høy digital kompetanse
 • Arbeidserfaring fra grunnskolen (1. – 10. trinn)
 • Gode formidlingsevner skriftlig og muntlig

ARKIVET FREDS- OG MENNESKERETTIGHETSSENTER TILBYR:

 • En meningsfull arbeidsplass med trivelige kollegaer
 • Varierte arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter
 • ARKIVET er en IA-bedrift og prioriterer bedriftsinternt attføringsarbeid
 • Lønn som Høgskolelektor, stillingskode 1008, lønnsramme 25
 • Pensjonsavtale gjennom KLP

ARKIVET ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne oppfordres til å søke.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til:

Avdelingsleder for forskning, undervisning og dokumentasjon: Thomas V.H. Hagen, epost [email protected]

Søknad med CV sendes til [email protected] innen 8. august 2019. Kun søknader sendt til denne adressen vil bli vurdert.