Plattform ledig stilling leder

Ledig stilling: Leder i PLATTFORM

Vi skal tilsette ny leder i PLATTFORM i 100% stilling fra 01.09.23. Vi søker en tydelig leder som er motivert for å jobbe tverrfaglig for å bekjempe ekstremisme og radikalisering.

Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, politiet og KS Agder/ Agders kommuner. Plattforms leder skal arbeide målrettet for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet. Det står sentralt å øke kunnskap på fagfeltet til førstelinjetjenesten. Plattform består av leder, Agder politidistrikts radikaliseringskontakt og forsker/koordinator fra ARKIVET. På ARKIVET blir man en del av et større fagmiljø ved en formidlings- og forskningsinstitusjon. Stillingen vil sitte i ARKIVETs ledergruppe og rapportere til direktør.

OPPGAVER FOR STILLINGEN:

 • Følge opp, lede og utvikle Plattform i henhold til strategi og handlingsplaner, herunder budsjettansvar og personalansvar.
 • Være en tydelig faglig stemme på feltet internt og i offentligheten
 • Søknadsskriving til offentlig og private sektor
 • Være faglig og administrativt bindeledd til eksterne samarbeidspartnere
 • Ansvar for gjennomføring av de oppgaver som ligger til grunn for offentlig tilskudd
 • Gjennomføre forskningsprosjekt i samarbeid med andre fagmiljøer og forskningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt.

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER OG PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • Gjennomføringsevne, initiativ og gode samarbeidsegenskaper vil bli vektlagt
 • Relevant høyere utdanning. Forskningserfaring er en fordel.
 • God digital kompetanse
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Språkkunnskaper: Beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig

VI TILBYR:

 • En meningsfull arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag
 • Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig og dynamisk arbeidsmiljø
 • ARKIVET er en IA-bedrift
 • Lønn, stillingskode 1008
 • Pensjonsavtale gjennom KLP

ARKIVET ønsker å gjenspeile befolkningen ellers og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne oppfordres til å søke.

Søknad med CV sendes til [email protected] innen 15. mai 2023.

Merk søknaden «Leder, Plattform». Kun søknader sendt til denne adressen vil bli vurdert.

Spørsmål som gjelder stillingen, kan rettes på mail til ARKIVETs direktør, Kristine Sødal ([email protected])

Søkerlisten offentliggjøres etter utløpt søknadsfrist. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista.