Fanger no

Ledig stilling: Koordinator for Fanger.no

Vi søker en energisk og inspirerende kollega som kan drive prosjektet Fanger.no videre over i en ny fase, med FoU-drevet videreutvikling og internasjonalisering i fokus. Søknadsfrist er 15. oktober.

Søknadsfristen har gått ut på denne stillingen.

«Norsk digitalt fangearkiv 1940–1945» er et samarbeid mellom Falstadsenteret på Ekne i Trøndelag og ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand. Prosjektet inngår i sentrenes langvarige forpliktelse til å forvalte og utvikle ny kunnskap om norsk og transnasjonal fangehistorie. 8. mai 2020 lanserte prosjektet Fanger.no, en database som inneholder opplysninger om personer med tilknytning til Norge som var i fangenskap under andre verdenskrig.

Stillingen er en fast heltidsstilling. Personen som tilsettes må ha arbeidssted enten på Falstadsenteret eller ARKIVET.

PERSONEN VI SØKER TRENGER:

 • Meget gode organisatoriske og kommunikative evner
 • Erfaring med prosjektledelse og søknadsskriving
 • Interesse og engasjement for dokumentasjon og formidling av fangehistorie
 • Fortrinnsvis master i et relevant fag
 • Gjerne faghistorisk kompetanse og kjennskap til arkiv
 • Gode digitale ferdigheter og IT-forståelse
 • Å beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig; kjennskap til tysk er en fordel
 • Da en del reisevirksomhet må regnes med, er førerkort et krav

DE VIKTIGSTE OPPGAVENE DENNE PERSONEN SKAL UTFØRE, ER:

 • Koordinere arbeidet i prosjektgruppen, som består av tre fast ansatte ved Falstadsenteret og ARKIVET (en forsker/prosjektleder, en arkiv- og databaseansvarlig og en pedagog) samt øvrige prosjektmedarbeidere (p.t. to i deltidsstillinger, med ansvar for hhv. oppfølging av frivillige registratorer og publikumskontakt)
 • Søknadsskriving og inntektsinntjening
 • Registrering, redigering og kvalitetssikring av innhold i Fanger.no
 • Besvare publikumshenvendelser
 • Variert formidling gjennom ulike kanaler, herunder sosiale medier
 • Arbeide for strategisk samarbeid med andre aktører nasjonalt og internasjonalt
 • Kontakt med den eksterne referansegruppen, som består av noen av landets fremste eksperter på fangehistorie

VI TILBYR:

 • En meningsfull arbeidsplass med trivelige kollegaer
 • Varierte arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter
 • Lønn etter avtale
 • Gunstig pensjonsavtale

Falstadsenteret og ARKIVET ønsker å gjenspeile befolkningen ellers og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne oppfordres til å søke.

Tiltredelse innen 1. januar 2022 er ønskelig.

Søknad med CV sendes til [email protected] innen 15. oktober 2021. Merk søknaden: «Fanger.no». Kun søknader sendt til denne adressen vil bli vurdert.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Thomas V.H. Hagen, avdelingsleder, ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, e-post [email protected]