Krigsseilerregisteret 2022

Ledig stilling: Historiker med ansvar for Krigsseilerregisteret

Vi søker etter en ny medarbeider i 100% fast stilling. Den vi leter etter brenner for å dokumentere krigsseilernes historie. Søknadsfrist er 17. februar.

Søknadsfristen på denne stillingen har gått ut.

Den som tilsettes skal dokumentere og formidle krigsseilernes historie gjennom Krigsseilerregisteret.no, i samarbeid med kolleger i Norsk senter for krigsseilerhistorie (NSK) og den øvrige staben ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter.

Krigsseilerregisteret.no drives av Norsk senter for krigsseilerhistorie (NSK) og er et nasjonalt nettbasert register over alle som seilte i den norske handelsflåten og i Marinen under andre verdenskrig. Registeret ble lansert i 2016, og hittil er mer enn 68 000 norske og utenlandske krigsseilere blitt registrert. Hver krigsseiler får sin egen profilside på nettsiden, og registeret dokumenterer deres betydningsfulle innsats.

OPPGAVER FOR STILLINGEN:

 • Kvalitetssikre eksisterende informasjon, registrere «nye» krigsseilere og på andre måter utvikle registeret som en relevant historiefaglig ressurs.
 • Behandling av publikumshenvendelser.
 • Teknisk drift, vedlikehold og utvikling av nettsiden i samarbeid med våre IT-leverandører.
 • Søke prosjektmidler og gjennomføre prosjekter knyttet til registeret.
 • Samarbeide med og koordinere de frivilliges arbeid med nettsiden.

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER OG PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • Sterk interesse for krigsseilernes historie
 • Utdanning fortrinnsvis på masternivå i relevant fag
 • Gode kunnskaper og erfaring med ulike digitale verktøy og IT-systemer
 • Erfaring med bruk av arkivmateriale
 • Språkkunnskaper: Norsk og engelsk, gjerne tysk.
 • Initiativrik, ansvarsfull og resultatorientert
 • Evne til både å arbeide selvstendig og samarbeide med andre

OM NSK:

NSK er en integrert del av ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter og har som oppgave å forske på, formidle og dokumentere krigsseilernes historie, både nasjonalt og internasjonalt. NSK sitt krigsseilerarkiv består av privatarkiver etter krigsseilere, Jon Michelets arkiv og Guri Hjeltnes’ forfatterarkiv fra Handelsflåten i krig 1939–1945. Krigsseilerregisteret.no er flaggskipet utad og utvikles i samarbeid med Lillesand sjømannsforening og et nettverk av frivillige. NSK har ansvaret for Minnehallen.no og samarbeider med Norsk krigsseilermuseum på D/S Hestmanden samt andre norske og internasjonale museer, arkiver, biblioteker og fagmiljø. ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter holder til sentralt i Kristiansand, og er et av syv freds- og menneskerettighetssentre i Norge. ARKIVET er både et minnested og et fremtidsrettet forsknings- og formidlingssenter med nasjonalt nedslagsfelt.

ARKIVET FREDS- OG MENNESKERETTIGHETSSENTER TILBYR:

 • En meningsfull arbeidsplass med trivelige kollegaer
 • Varierte arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter
 • ARKIVET er en IA-bedrift og prioriterer bedriftsinternt attføringsarbeid
 • Lønn som Høgskolelektor, stillingskode 1008, lønnsramme 25
 • Pensjonsavtale gjennom KLP

ARKIVET ønsker å gjenspeile befolkningen ellers og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne oppfordres til å søke. Søknadslisten vil bli offentliggjort.

Spørsmål som gjelder stillingen, kan rettes til leder i Norsk senter for krigsseilerhistorie: Bjørn Tore Rosendahl, e-post [email protected].

Søknad med CV sendes til [email protected] innen 17. februar 2022.
Merk søknaden «Krigsseilerregisteret». Kun søknader sendt til denne adressen vil bli vurdert.