Krigsseilerregisteret logo

Ledig stilling: Historiker i Norsk senter for krigsseilerhistorie

Vi søker etter en ny medarbeider i 100% fast stilling. Den vi leter etter brenner for å dokumentere krigsseilernes historie.

Søknadsfristen har gått ut på denne stillingen.

Den som tilsettes skal bidra til å dokumentere krigsseilernes historie gjennom Krigsseilerregisteret.no, i samarbeid med kolleger i Norsk senter for krigsseilerhistorie (NSK) og den øvrige staben ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter.

Krigsseilerregisteret.no er et nasjonalt nettbasert register over alle som seilte i den norske handelsflåten og i Marinen under andre verdenskrig. Registeret ble lansert i 2016, og hittil er mer enn 67 000 norske og utenlandske krigsseilere blitt registrert. Hver krigsseiler får sin egen side på nettsiden, og registeret dokumenterer deres betydningsfulle innsats.

Den som tilsettes skal bidra med å utvikle registeret videre, både ved kvalitetssikring av eksisterende informasjon og ved registrering av «nye» krigsseilere. Stillingen vil få et særlig ansvar med å lede registreringen av de som seilte i hjemmeflåten i det okkuperte Norge under krigen. En del av arbeidsoppgavene vil også være å fordype seg i historien om handelsflåten og Marinen under andre verdenskrig.

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER OG PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • Sterk interesse for krigsseilernes historie
 • Utdanning fortrinnsvis på masternivå i relevant fag
 • Fortrolig med ulike digitale verktøy og IT-systemer
 • Erfaring med bruk av arkivmateriale
 • Arbeidsom, nøyaktig og resultatorientert
 • Evne til både å arbeide selvstendig og samarbeide med andre

OM NSK:

NSK er en integrert del av ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter og har som oppgave å forske på, formidle og dokumentere krigsseilernes historie, både nasjonalt og internasjonalt. NSK sitt krigsseilerarkiv består av privatarkiver etter krigsseilere, Jon Michelets arkiv og Guri Hjeltnes’ forfatterarkiv fra Handelsflåten i krig 1939–1945. Krigsseilerregisteret.no er flaggskipet utad og utvikles i samarbeid med Lillesand sjømannsforening og et nettverk av frivillige. NSK har ansvaret for Minnehallen.no og samarbeider med Norsk krigsseilermuseum på DS Hestmanden samt andre norske og internasjonale museer, arkiver, biblioteker og fagmiljø.

ARKIVET FREDS- OG MENNESKERETTIGHETSSENTER TILBYR:

 • En meningsfull arbeidsplass med trivelige kollegaer
 • Varierte arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter
 • ARKIVET er en IA-bedrift og prioriterer bedriftsinternt attføringsarbeid
 • Lønn som Høgskolelektor, stillingskode 1008, lønnsramme 25
 • Pensjonsavtale gjennom KLP

ARKIVET ønsker å gjenspeile befolkningen ellers og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne oppfordres til å søke.

Spørsmål som gjelder stillingen, kan rettes til:

 • faglig leder i Norsk senter for krigsseilerhistorie: Bjørn Tore Rosendahl, epost [email protected]; eller
 • ansvarlig for Krigsseilerregisteret: Simen Zernichow, epost [email protected]

Søknad med CV sendes til [email protected] innen 15. oktober 2021. Merk søknaden «Krigsseilerregisteret». Kun søknader sendt til denne adressen vil bli vurdert.