ARKIVET uka 2020 SAR 00607 Foto Linn Maria Larsen

Ledig stilling: Forsker/koordinator i Plattform (ettårig vikariat)

Det skal tilsettes forsker/koordinator i Plattform i ett års vikariat i 100% stilling f.o.m. 01.09.22-31.08.23, med mulighet for forlengelse.

Søknadsfristen på denne stillingen har gått ut.

Vi søker en person med evne og vilje til å jobbe målrettet for å styrke Plattforms faglige posisjon. Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og gjennomføringsevne er viktige egenskaper vi ser etter som del av et tverrfaglig team. Stillingen rapporterer til leder i Plattform, og vil bli ansatt hos ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter.

Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljøer som arbeider målrettet for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet. Å øke kunnskap på fagfeltet til førstelinjetjenesten står sentralt. Plattform er et samarbeid mellom KS Agder/25 Agder-kommuner, Agder politidistrikt og ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, og er samlokalisert ved Arkivet.

OPPGAVER FOR STILLINGEN:

 • Gjennomføre egne vitenskapelige artikkelprosjekter og drive forskningsformidling som del av ARKIVETs forskerteam
 • Bidra til utvikling av nye forsknings- og utredningsprosjekt
 • Samarbeide om gjennomføring av oppgaver og prosjekt i henhold til Plattforms handlingsplan og løpende oppgaveportefølje. Herunder søknadsarbeid, rapportering og utviklingsarbeid
 • Løpende samarbeid med Agderkommuner og politiet, samt kartlegging av behov for forebyggende tiltak
 • Ansvar for oppdatering og utvikling av digitale plattformer og sosiale media
 • Representere Plattform i aktuelle fora eksternt, initiert av Plattforms nettverk og samarbeidspartnere
 • Bidra til utvikling av Plattform i samarbeid med leder, politiets radikaliseringskontakt og samarbeidspartnere

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER OG PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • Motivert for å være med å gjøre en forskjell som del av et team
 • Gode formidlingsevner muntlig og skriftlig
 • Gjennomføringsevne, initiativ og gode samarbeidsegenskaper vil bli vektlagt
 • Relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå
 • God digital kompetanse
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Språkkunnskaper: Beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig

VI TILBYR:

 • En meningsfull arbeidsplass med trivelige kollegaer
 • Varierte arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter
 • ARKIVET er en IA-bedrift
 • Lønn som Høgskolelektor, stillingskode 1008, lønnsramme 25
 • Pensjonsavtale gjennom KLP

ARKIVET ønsker å gjenspeile befolkningen ellers og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne oppfordres til å søke.

Spørsmål som gjelder stillingen, kan rettes til leder i Plattform Kjetil H. Grødum, på mobil 902 41 292 eller e-post [email protected].

Søknad med CV sendes til [email protected] innen 26. juli 2022.
Merk søknaden «Forsker/koordinator i Plattform». Kun søknader sendt til denne adressen vil bli vurdert.

Søkerlisten offentliggjøres etter utløpt søknadsfrist.