formidler som står foran elever og snakker om et veggmaleri

Ledig stilling: Formidler og Dembra-veileder

Vi skal tilsette en Dembra-veileder og formidler for vgs ved ARKIVET i 100% vikariat i tre år. Ønske om snarlig tiltredelse. Søknadsfrist er 11. februar 2024.

Søknadsfristen på denne stillingen har gått ut.

Vi skal tilsette en Dembra-veileder og formidler for vgs ved ARKIVET i 100% vikariat i tre år, da vår Dembra-veileder skal over i andre oppgaver. Ønske om snarlig tiltredelse. Søknadsfrist er 11. februar 2024.

Vi søker en samfunnsengasjert, kreativ, initiativrik og selvstendig medarbeider med høy arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner.

ARKIVET tilbyr undervisning med utgangspunkt i andre verdenskrig på Sørlandet og om menneskerettigheter i verden i dag for skoleklasser fra barneskole, ungdomsskole, videregående skole og studenter. I 2023 nådde våre undervisningsaktiviteter 7300 skoleelever og studenter. Denne delen av stillingen utgjør 25%, rettet mot videregående opplæring.

Dembra er et nasjonalt program som jobber mot rasisme, antisemittisme og udemokratiske holdninger. ARKIVET koordinerer arbeidet med Dembra i Sør-Norge på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Dembra tilbyr veiledning, kurs og nettbaserte ressurser for forebygging av ulike former for gruppefiendtlighet. Utgangspunktet er skolens egne utfordringer, om det handler om fordommer, språkbruk, fremmedfrykt, rasisme, antisemittisme, hatefulle ytringer, ekstremisme eller annet. Denne delen utgjør 75 % av stillingen.

På ARKIVET blir man en del av et større fagmiljø ved en formidlings- og forskningsinstitusjon.

OPPGAVER FOR STILLINGEN:

 • Være en del av Læringsarena-teamet ved ARKIVET
 • Planlegging, utvikling, gjennomføring og evaluering av undervisning
 • Veilede skoler gjennom Dembra
 • Delta i utvikling av Dembra-nettverket gjennom deltakelse på møter, konferanser m.v.

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:

 • Arbeidserfaring fra grunnskolen eller videregående opplæring
 • Høyere utdanning i relevant fag, mastergrad er en fordel
 • PPU/LU
 • Erfaring med Dembraarbeid er en fordel
 • God digital kompetanse
 • Språkkunnskaper: Beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig

ØNSKEDE PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • Gode formidlingsevner skriftlig og muntlig
 • Gjennomføringsevne, initiativ og gode samarbeidsegenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges

VI TILBYR:

 • En meningsfull arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag
 • Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig og dynamisk arbeidsmiljø
 • ARKIVET er en IA-bedrift
 • Stillingen er plassert i stillingskode 1008 som Høgskolelektor, avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet
 • Pensjonsavtale gjennom KLP

ARKIVET ønsker å gjenspeile befolkningen ellers og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne oppfordres til å søke.

Søknad med CV sendes til [email protected] innen 11. februar 2024.

Merk søknaden «Dembraveileder og formidler».

Spørsmål som gjelder stillingen, kan rettes til ARKIVETs direktør, Kristine Sødal ([email protected]).

Søkerlisten offentliggjøres etter utløpt søknadsfrist. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista.