Dembra stillingsannonse juni 2023

Ledig stilling: Formidler og Dembra-veileder

Vi skal tilsette en Dembraveileder og formidler ved ARKIVET i 100% fast stilling med snarlig ansettelse. Søknadsfrist er 20. juni.

Søknadsfristen på denne stillingen har gått ut.

Vi søker en samfunnsengasjert, kreativ, initiativrik og selvstendig medarbeider med høy arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner.

ARKIVET tilbyr undervisning med utgangspunkt i andre verdenskrig på Sørlandet og om menneskerettigheter i verden i dag for skoleklasser fra barneskole, ungdomsskole, videregående skole og studenter. I 2022 nådde våre undervisningsaktiviteter 7300 skoleelever og studenter. Les mer på arkivet.no. Denne delen utgjør 40% av stillingen.

Dembra er et nasjonalt program som jobber mot rasisme, antisemittisme og udemokratiske holdninger. ARKIVET koordinerer arbeidet med Dembra i Sør-Norge på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Dembra tilbyr veiledning, kurs og nettbaserte ressurser for forebygging av ulike former for gruppefiendtlighet. Utgangspunktet er skolens egne utfordringer, om det handler om fordommer, språkbruk, fremmedfrykt, rasisme, antisemittisme, hatefulle ytringer, ekstremisme eller annet. Les mer på dembra.no. Denne delen utgjør 60% av stillingen.

På ARKIVET blir man en del av et større fagmiljø ved en formidlings- og forskningsinstitusjon.

OPPGAVER FOR STILLINGEN:

 • Være en del av Læringsarena-teamet ved ARKIVET
 • Planlegging, utvikling, gjennomføring og evaluering av undervisning
 • Veilede skoler gjennom Dembra
 • Delta i utvikling av Dembra-nettverket gjennom deltakelse på møter, konferanser m.v.

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:

 • Arbeidserfaring fra grunnskolen eller videregående opplæring
 • Høyere utdanning i relevant fag, mastergrad er en fordel
 • PPU/LU
 • God digital kompetanse
 • Språkkunnskaper: Beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig

ØNSKEDE PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • Gode formidlingsevner skriftlig og muntlig
 • Gjennomføringsevne, initiativ og gode samarbeidsegenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges

VI TILBYR:

 • En meningsfull arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag
 • Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig og dynamisk arbeidsmiljø
 • ARKIVET er en IA-bedrift
 • Lønn, stillingskode 1008
 • Pensjonsavtale gjennom KLP

ARKIVET ønsker å gjenspeile befolkningen ellers og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne oppfordres til å søke.

Søknad med CV sendes til [email protected] innen 20. juni 2023.

Merk søknaden «Dembraveileder og formidler». Kun søknader sendt til denne adressen vil bli vurdert.

Spørsmål som gjelder stillingen, kan rettes til ARKIVETs direktør, Kristine Sødal ([email protected]) på e-post.

Søkerlisten offentliggjøres etter utløpt søknadsfrist. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista.