Ny stilling ledig formidler med ansvar for krigsseilerdokumentasjon

Ledig stilling: Formidler med ansvar for krigsseiler-dokumentasjon

Vi søker etter en ny medarbeider i 100% fast stilling. Den vi leter etter brenner for å dokumentere og formidle krigsseilernes historie.

Søknadsfristen på denne utlysningen er utgått og stillingen er besatt.

Stillingen er en del av Norsk senter for Krigsseilerhistorie ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter.

Den som tilsettes vil få ansvar for innsamling, arkivering og formidling av private arkiver og annen dokumentasjon om krigsseilere. I tillegg til en rekke brev, bilder og dagbøker etter krigsseilere, har NSK bl.a. tatt imot Jon Michelets arkiv og arkivet etter Guri Hjeltnes sitt arbeid med «Handelsflåten i krig 1939-1945».

Stillingen gir mulighet til faglig fordypning i forbindelse med formidling av ulike deler av krigsseilernes historie, som i utviklingen av nye temporære utstillinger. Det vil også være en sentral oppgave å bidra til at krigsseilerhistorien når nye målgrupper som ikke har kjennskap til denne historien fra før. Her vil kreativ bruk av digitale formidlingskanaler være viktig.

Formidleren vil samarbeide tett med kolleger i Norsk senter for krigsseilerhistorie og med den øvrige staben ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter. Deltakelse i tverrfaglige prosjekter er en viktig del av stillingen. Den som til tilsettes vil også få ansvar for å etablere og utvikle samarbeid med andre institusjoner som arbeider med dokumentasjon og formidling av krigsseilerhistorie regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER OG PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • Interesse for krigsseilernes historie
 • Utdanning fortrinnsvis på masternivå i relevante fag
 • Nysgjerrig og åpen for ny kunnskap og nye metoder
 • Fortrolig med ulike digitale verktøy
 • Trives i kombinasjonen av selvstendig ansvar og samarbeid med andre
 • God formidlingsevne skriftlig og muntlig

OM NORSK SENTER FOR KRIGSSEILERHISTORIE:

NSK er en integrert del av ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter og har som oppgave å forske, formidle og dokumentere krigsseilernes historie, både nasjonalt og internasjonalt. Krigsseilerregisteret er flaggskipet utad og utvikles i samarbeid med Lillesand sjømannsforening og et nettverk av frivillige. NSK samarbeider også med Norsk krigsseilermuseum på DS Hestmanden i tillegg til andre norske og internasjonale museer, arkiver, biblioteker og fagpersoner.

ARKIVET FREDS- OG MENNESKERETTIGHETSSENTER TILBYR:

 • En meningsfull arbeidsplass med trivelige kollegaer
 • Varierte arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter
 • ARKIVET er en IA-bedrift og prioriterer bedriftsinternt attføringsarbeid
 • Lønn som Høgskolelektor, stillingskode 1008, lønnsramme 25
 • Pensjonsavtale gjennom KLP

ARKIVET ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne oppfordres til å søke.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til: Avdelingsleder for forskning, undervisning og dokumentasjon: Thomas V.H. Hagen, epost [email protected].

Søknad med CV sendes til [email protected] innen 28. november 2019. Kun søknader sendt til denne adressen vil bli vurdert.