Publikum under Arkivet uka

Ledig stilling: Doktorgradsstipendiat i demokratiopplæring og skolekultur

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter har i samarbeid med Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat, for en periode på fire år.

Søknadsfristen har gått ut på denne stillingen.

Stipendiaten vil ha tilhørighet og kontorplass begge steder. I tillegg til arbeidet med avhandlingen og obligatoriske kurs vil stipendiaten ha pliktarbeid i form av undervisning ved ARKIVET, tilsvarende 25% av stillingen.

Det er en forutsetning at den som tilsettes blir tatt opp ved fakultetets ph.d.-program. Informasjon om ph.d.-programmet finner du på denne siden.

Arbeidsgiveransvaret vil ligge hos ARKIVET, mens den faglige primærtilhørigheten fortrinnsvis vil være ved Fakultet for humaniora og pedagogikk.

Tiltredelse etter avtale. Arbeidssted: UiA campus Kristiansand og ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter.

TEMA FOR AVHANDLINGEN

Demokrati og demokratiopplæring har en sentral stilling i norsk utdanning. I dag står mange europeiske samfunn overfor utfordringer som økt polarisering, høye nivåer av hatkriminalitet, intoleranse og fordommer mot etniske og religiøse minoriteter. Utdanning er et viktig verktøy for å kunne håndtere disse utfordringene. Både ARKIVET og UiA er engasjert i grunnskoleprogrammet til det nasjonale prosjektet Dembra – demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme.

Les mer om Dembra her: dembra.no.

Siden 2018 har ARKIVET vært partner i Dembra, med koordineringsansvar for Agder-regionen. Gjennom Dembra gis støtte til skoler i deres arbeid mot rasisme, antisemittisme og andre antidemokratiske utfordringer. Vesentlig for denne tilnærmingen er at skolene ses som en helhet, at prosjektet tilsluttes av hele skolens stab og at skolen selv velger de utfordringene de vil arbeide med. Stipendiatstillingen vil være knyttet til disse skoleinnovasjonene og til det å bygge en demokratisk skolekultur.

Overordnet tema for prosjektet er demokratisk medborgerskap, primærforebygging og innovasjon i skolen, med vekt på hvordan skolene selv kan bli endringsaktører gjennom Dembra. Mulige forskningsspørsmål kan være: Hvordan oppfatter skolens ansatte sin rolle som primærforebyggere i lys av Fagfornyelsen? Hvorfor ønsker noen skoler Dembra, og andre ikke? Andre innfallsvinkler kan være studier av strukturell rasisme, mangfoldsundervisning eller langtidseffekter av Dembra-satsingen ved enkeltskoler.

Innenfor dette feltet er vi åpne for å vurdere ulike typer tilnærminger, også med hensyn til metodologisk design. Vi oppfordrer til å tenke komparativt. Studien kan også gis en skandinavisk, europeisk eller internasjonal ramme.

NØDVENDIGE KVALIFIKASJONER

Stipendiaten må ha nødvendige kvalifikasjoner for opptak til fakultetets ph.d.-program og vil bli tilknyttet en av fakultetets forskningsgrupper.

Kvalifikasjonskravet er fullført mastergrad eller hovedfag innen et samfunnsvitenskapelig eller humanistisk felt. Kriteriet for opptak på ph.d.-programmet er generelt minst karakteren B på masteroppgaven eller 2,5 (laudabilis) på hovedoppgaven.

Gode engelskkunnskaper muntlig og skriftlig er et krav.

Arbeidsspråket ved UiA og ARKIVET er norsk. Den som tilsettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk både skriftlig og muntlig ved tiltredelse.

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER

Det vil bli lagt vekt på søkerens erfaring med tema for avhandlingen i egen utdanning eller praksis.

PERSONLIGE EGENSKAPER

Personlig egnethet og samarbeidsevner vil bli tillagt vekt. Den som tilsettes må kunne arbeide målrettet, strukturert, konsentrert og selvstendig.

VI TILBYR

 • Faglig utvikling innenfor to ulike samfunnsviktige organisasjoner
 • Et inkluderende arbeidsmiljø med trivelige kolleger
 • Moderne lokaliteter
 • Tilknytning til Dembra-nettverket regionalt og nasjonalt
 • Både UiA og ARKIVET er IA-bedrifter
 • Pensjonsavtale gjennom KLP

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat.

GENERELL INFORMASJON

ARKIVET og UiA har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn eller nedsatt funksjonsevne.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Ansettelse foretas av en komite bestående av representanter fra både ARKIVET og UiA.

I henhold til offentlighetsloven § 25 kan søker be om ikke å bli oppført i offentlig søkerliste. Universitetet kan likevel beslutte at navn skal offentliggjøres. I så tilfelle vil søker bli varslet i forkant.

SØKNAD

Søknad med CV og bilag sendes på epost til [email protected]. Følgende må legges ved:

 • vitnemål
 • masteroppgave (ev. hovedfagsoppgave)
 • attester
 • liste over vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet
 • prosjektbeskrivelse på inntil 5 – fem – sider

Prosjektbeskrivelsen skal presentere relevant bakgrunn for undersøkelsen, forskningsspørsmål, teoretiske perspektiver, materiale, metode og framdriftsplan. All dokumentasjon må foreligge på skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 15.09.2021.

KONTAKTINFORMASJON

For spørsmål om stillingen og søknadsprosessen:

Avdelingsleder Thomas V.H. Hagen, mobil 46920446, [email protected]

For spørsmål om fakultetets ph.d.-program:

Professor Aslaug Kristiansen, telefon 38141235, [email protected]