ARKIVET gammelt bygg

Ledig stilling: Direktør

Vi søker en synlig, samfunnsengasjert, samlende og inspirerende person som kan gå inn i stillingen som direktør.

Søknadsfristen på denne utlysningen er utgått og stillingen er besatt.

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter har et tydelig formål og klart definert samfunnsoppdrag om å styrke demokrati, menneskeverd og menneskerettigheter lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

ARKIVET er en særpreget og spennende institusjon fordi den både er minnested, kunnskapsorganisasjon, utdanningssenter, kulturprodusent, mangfoldig felleskapsarena og dagsaktuell samfunnsaktør.

ARKIVET har en kultur preget av innovasjon, engasjement, tverrfaglighet og samskaping.

ANSVARSOMRÅDER

Vi søker en direktør som identifiserer seg med vår visjon og våre verdier og som ønsker å være med å utvikle ARKIVET i en svært spennende tid. Ny direktør vil få ansvar for å gjennomføre strategiplanen for perioden 2021-2025 som har følgende uttalte mål:

 • Styrke ARKIVET som merkevare og samfunnsaktør
 • Styrke menneskerettighetene og verne om menneskeverdet i Norge og verden
 • Styrke demokratisk medborgerskap i Agder og Norge
 • Styrke historiebevissthet i det norske samfunnet
 • Styrke driftsgrunnlaget, både økonomisk og kompetansemessig

Direktør har som daglig leder overordnet ansvar for hele virksomheten. Som direktør er du ARKIVETs ansikt utad, og har ansvar for relasjon til media, både pro- og reaktivt, offentlige bevilgende myndigheter, politikere og andre samarbeidspartnere.

Utviklingen av ARKIVET som en aktuell, synlig samfunnsaktør står sentralt. Samtidig må ny direktør kunne lede og inspirere en stab med mye og tung fagkompetanse hvor organisasjons- og strategiutvikling skal videreføres.

En viktig oppgave for ARKIVET er undervisning av skoleelever. ARKIVET underviser 7-8000 elever fra Agder i året. Med utgangspunkt i historien undervises det om viktigheten av menneskerettighetene og menneskeverdet. Dette er en oppgave som blir viktig å videreføre og utvikle.

Fagmiljøene våre er under sterk utvikling. Vi ønsker å videreutvikle organisasjonens samarbeid innen både forskning og undervisning med universitets- og høyskolesektoren. Dette er også en viktig utviklingsoppgave for ny direktør.

KOMPETANSEKRAV

 • Universitets/høyskoleutdanning på masternivå eller PhD er ønskelig, gjerne innen samfunnsvitenskap, humaniora etc.
 • Relevant operativ og strategisk ledererfaring med dokumentert gjennomføringsevne
 • Kjennskap til forskning og/eller forskningsledelse
 • Erfaring i økonomistyring og personalledelse
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • God digital forståelse og oppdatert på den teknologiske utviklingen i samfunnet
 • Kjennskap til humanitært arbeid og menneskerettighetsarbeid er en fordel

PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Evne til å inspirere og skape samhold
 • Gode relasjons-, kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Åpen og inkluderende lederstil
 • Evne til å arbeide strategisk, utviklingsorientert, målrettet og systematisk
 • Tydelig og med god gjennomføringsevne

ARKIVET ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett kjønn, etnisitet og funksjonsevne oppfordres til å søke.

Stillingen er regulert til 6 års åremål med mulighet for fornyelse.

Søknadsfrist: 31. oktober 2020. Klikk her for å søke på stillingen.

For mer informasjon om stillingen, kontakt Rolf Michaelsen i Qualified Professionals. Tlf: 975 35 754. Alle søkere blir behandlet konfidensielt.