PLATTFORM panelsamtale under ARKIVET uka 2020

Ledig bistilling som Forsker II (seniorforsker)

Ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter er det ledig en 20% bistilling som Forsker II (seniorforsker) i toårig engasjement. Søknadsfrist er 15. april 2021.

Søknadsfristen på denne utlysningen er utgått.

Stillingen er tilknyttet PLATTFORM – et tverrsektorielt samarbeid for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme mellom ARKIVET, Politiet i Agder og alle kommunene i Agder gjennom KS Agder. Plattform-samarbeidet ledes av en interkommunal rådgiver, en forsker/fagkoordinator fra ARKIVET og en fagleder/radikaliseringskoordinator fra Agder politidistrikt.

Les mer om PLATTFORM-samarbeidet. Se også PLATTFORMs egen nettside.

ARKIVET ønsker å styrke forskningen på forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Relevante temaer kan være modeller og strategier i det forebyggende arbeidet, historiske eller komparative studier av fenomenkunnskap, hatefulle ytringer og hatkriminalitet, radikalisering på nett og forebygging av dette eller organisert antidemokratisk aktivisme.

Den som tilsettes skal initiere og gjennomføre egne forskningsprosjekter i tett samarbeid med det tverrfaglige fagmiljøet ved ARKIVET. Det forventes at den som tilsettes deltar i seminarer og kurs i regi av PLATTFORM, og er villig til ved behov å lede seminarer.

Den vi ser etter må ha en relevant institusjonell tilknytning og må ønske å ta en aktiv rolle i å synliggjøre og fremme PLATTFORM-samarbeidet. Det forventes at den som tilsettes har jevnlig fysisk tilstedeværelse i Kristiansand. Videre forventes det høye ambisjoner for både forskning og formidling.

DEN SOM TILSETTES MÅ:
  • ha doktorgradskompetanse innen et relevant fagområde
  • kunne dokumentere bred forskningserfaring
  • beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. Lønn etter avtale.

ARKIVET ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett kjønn, etnisitet og funksjonsevne oppfordres til å søke.

Søknad sendes til [email protected]med følgende vedlegg:

  • CV
  • liste over vitenskapelige arbeider du særlig ønsker det skal tas hensyn til ved vurderingen
  • navn på minst to referansepersoner med kontaktinformasjon

Søknadsfrist: 15. april 2021

Utfyllende opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Thomas V.H. Hagen: [email protected] / mobil +47 46920446