Nettside årsskriftutgivelse eksterne forfattere 3
Artikkelforfattere: (f.v. øverst) Kjetil Homane Grødum, Monika Praczyk, Eystein Ellingsen (f.v. nederst) Kristin Soraya Batmanghelichi, Thomas V.H. Hagen og Cynthia L.S. Pury.

Lansering av nytt årsskrift

11. november lanserer ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter nytt årsskrift. Første utgivelse har fått temaet mot.

Frem til 2017 ga ARKIVET ut årsskriftet Nytt blikk. Årsskriftet for 2021 kommer i ny drakt, og er et faglig forankret årsskrift som har gitt plass til både artikler og personlige fortellinger om årets tema; Mot.

Lanseringen er lagt til torsdag 11. november kl. 18.00 og skjer i samarbeid med Stiftelsen Fædrelandsvennen, som skal dele ut ytringsprisen Mot til å si ifra.

Se mer: Lansering av årsskrift.

Gjennom fagartikler og personlige beretninger som kretser rundt temaet, får leseren et innblikk i hva mot er, hvordan det kan komme til uttrykk og hvordan enkeltmenneskers modige handlinger virker inn både på deres eget liv, på menneskene rundt og på samfunnet som helhet.

FAGLIGE PERSPEKTIVER PÅ MOT

Cynthia L.S. Pury, professor i psykologi ved Clemson University i USA, åpner i sin artikkel om ulike typer mot opp for en nyansert forståelse av hva en modig handling er. Stipendiat ved Institutt for religion, filosofi og historie ved UiA, Monika Praczyk, og førsteamanuensis ved Det humanistiske fakultet ved UiO, Kristin Soraya Batmanghelichi, løfter frem det motet som kreves for å gjøre plass til egne stemmer og interesser i samfunn hvor menneskerettighetene er under press.

Undervisningskoordinator Eystein Ellingsen og forsker Kjetil Homane Grødum ser nærmere på historieformidling i undervisningen. Gjennom 20 år har 80 000 skoleelever besøkt ARKIVET for å lære. I begge artiklene løftes verdien av det å fortelle historien om enkeltmennesker og deres valg, og den rollen det kan spille når man skal orientere seg i eget liv.

Historiker (PhD) og avdelingsleder ved ARKIVET, Thomas V.H. Hagen, ser på hvordan mot - og feighet - kommer til uttrykk i filmer som handler om andre verdenskrig.

OM MOT I EGET LIV

Gjennom tre personlige beretninger ønsker årsskriftredaksjonen å vise bredden i hva mot er - og kan være. Derfor kan du få lese om en kvinne som hjalp flyktninger over til Sverige under andre verdenskrig, og et valg som ble tatt om å handle under en konfrontasjon på toget i vår egen samtid. I tillegg inviteres vi med på møtet mellom to menn, som ble til et oppgjør med egen frykt for det fremmede.

Kai Erland, ildsjel bak og tidligere kulturansvarlig ved ARKIVET, har sammen med Mi Sun Balg bidratt med beretning. Kim Bredesen, tidligere prosjektkoordinator for Norsk digitalt fangearkiv, har skrevet historien om motstandskvinnen Ingegerd Lie.

UTGIVELSE OG LANSERING

Årsskriftet gis denne gangen ut både på norsk og på engelsk. De to bøkene, Mot og Courage, vil komme for salg på lanseringsdagen 11. november, men kan forhåndsbestilles allerede fra 1. november.

Før utgangen av året vil bøkene bli tilgjengelig som e-bok.

Utgivelsen vil bli lagt ut for salg på nettsiden: Våre utgivelser.