Vandretur Kristiansand
Interaktiv vandretur: En vandretur med lydspor tar deg fra Odderøya til ARKIVET.

Lansering av nye pedagogiske verktøy

I samarbeid med Universitetet i Agder har ARKIVET utviklet en interaktiv vandretur og et spill som lærer oss om andre verdenskrig. Torsdag 1. juni var det lansering.

For to år siden inngikk UiA og ARKIVET et samarbeid i forbindelse med prosjektet RePAST, om å utvikle nye og innovative pedagogiske verktøy som kan lære oss mer om andre verdenskrig. RePAST er et internasjonalt forskningsprosjekt som undersøker hvordan europeiske samfunn forholder seg til vanskelige deler av sin fortid. Forskningen viser at det er viktig å nå de yngre med kunnskap om historiske konflikter.

I går ble en interaktiv vandretur gjennom Kvadraturen og spillet "Historiejakten" som handler om kildekritikk lansert under et seminar på ARKIVET. Prosjektet er støttet av Forskingsrådet.

Vandretur i sporene etter andre verdenskrig

Den interaktive vandreturen har 10 innlagte stopp, hvor man gjennom lydspor kan lære om hva som hendte der under andre verdenskrig. Turen starter på Odderøya, hvor man får høre om invasjonen 9. april 1940, og ender på ARKIVET med et lydspor som formidler bygningens historie fra statsarkiv via hovedkvarter for Gestapo til dagens virksomhet.

- I møte med elever som besøker ARKIVET, så reflekterer vi ofte over hva det gjør med oss å være på steder som det «faktisk skjedde». At det setter seg i kroppen på en annen måte enn når man leser om det i en bok på skolen, sier Anna Aase Ugland, som har utviklet vandreturen sammen med universitetslektor på UiA, Abit Hoxha.

Mye av arbeidet med vandreturen har handlet om å ta valg om hvilke historier som skal formidles.

- Vi har vært nødt til å tenke på hvordan vi kan formidle når det ikke er mulighet for spørsmål underveis. Hvordan vi skal forenkle for å gjøre det forståelig, uten at det går på bekostning av kompleksiteten vi står ovenfor når vi formidler historie, forteller Anna om arbeidet bak.

Vandreturen er utviklet i samarbeid kulturteknologiselskapet ClioMuse i Hellas, og er ment både for elever på ungdomstrinnet, i videregående skole og studenter - og for turister. Turen vil bli tilgjengelig på nettsiden Clio Muse Tours.

Nytt spill gir kunnskap om kildekritikk

Spillet "Historiejakten" er utviklet i samarbeid med spillutviklingsselskapet Serious Games Interactive (SGI) i Danmark, og er laget primært for elever i videregående skole. Gjennom spillet kan elevene hvor de kan lære seg å vurdere kilder opp mot hverandre og avgjøre hva slags kilder som er relevante og troverdige.

Elevene skal vurdere ulike kilder som forteller om hva som skjedde i Kristiansand under andre verdenskrig. I spillet får de møte tidsvitner, og de får tilgang til historiebøker, aviser, nynazistiske nettsider og fysiske gjenstander.

Spillet er utviklet av leder for Læringsarena, Ingeborg Hauge, sammen med Kenneth Andresen fra UiA.

Økt interesse for mørk turisme

De siste årene har det vært økende interesse for å oppsøke steder som kan knyttes til pågående eller tidligere kriger og konflikter. Fenomenet kalles for "dark tourism", eller mørk turisme, og det kan dreie seg om blant annet åsteder for folkemord, minnesteder og museer og steder hvor det har blitt utkjempet slag.

Dr. Philip Stone fra Institute for Dark Tourism Research (iDTR) ved University of Central Lancashire (UK) er verdensledende på feltet. Han innledet med et foredrag om temaet.

Under gårsdagens seminar fikk deltakerne høre om fenomenet og om hvordan teknologi kan hjelpe oss med å nærme oss de vanskelige delene av vår fortid.