Arkivet ute

Kristine Storesletten Sødal (48) blir ny direktør

Styret har i møte 10. desember tilsatt Kristine Storesletten Sødal som ny direktør. Med dette får ARKIVET en direktør med solid ledererfaring som kan vise til svært gode resultater.

Kristine Storesletten Sødal kommer fra stillingen som generalsekretær i bistandsorganisasjonen Strømmestiftelsen. Hun leder i dag en organisasjon med 150 ansatte som driver arbeid i 11 av verdens fattigste land på tre kontinenter. Hun tar med seg verdifull kompetanse med å lede en kompleks virksomhet som er tydelige verdiforankret og verdidrevet kombinert med faglig fokus og formidling.

Med hennes erfaring fra internasjonalt arbeid og samarbeid med organisasjons- og næringslivet, ser styret fram til ARKIVETs videre utvikling basert på det gode grunnlaget som er lagt i avtroppende direktør Audun Myhres periode.

Styreleder Norunn Tveiten Benestad:

- Jeg er svært glad for at Kristine Storesletten Sødal med sin brede kompetanse og ledererfaring nå blir direktør ved ARKIVET. Vårt samfunnsoppdrag som freds- og menneskerettighetssenter blir stadig viktigere og blant mange svært godt kvalifiserte søkere, gleder vi oss til å få Kristine Storesletten Sødal til Arkivet. Vi ser frem til at hun vil tiltre stillingen etter avtale, sier Norunn Tveiten Benestad.

Kristine Storesletten Sødal:

- Jeg er veldig motivert til å lede en organisasjon som har som visjon å skape et større rom for menneskeverd. Det blir spennende sammen med dyktige ansatte å realisere en ambisiøs strategiplan med utgangspunkt i denne visjonen. Arkivet er en samfunnsaktør med et oppdrag som er ekstra viktig i vår tid der demokrati og menneskerettigheter er under press hjemme og ute. Jeg har et stort engasjement for menneskeverd. Det oppleves som en rød tråd å få arbeide videre med dette som jeg har arbeidet med nesten hele min yrkeskarriere, sier Kristine Storesletten Sødal.

Kristine Storesletten Sødal er Cand.philol med PPU og har tilleggsutdanning innenfor økonomi og ledelse. Hun har bekreftet at hun tar imot stillingen og tiltrer etter avtale.

Audun Myhre,
Direktør

For mer informasjon, kontakt:

Kristine Storesletten Sødal kan nås på tlf 916 56 504
Norunn Tveiten Benestad, tlf 404 08 274