Krigsseilerregisteret

Krigsseilerregisteret har passert 40 000

24. oktober 2018 fikk krigsseiler nr. 40 000 sin egen side i Krigsseilerregisteret. Sjøfolkene i handelsflåten stod for det viktigste norske bidraget til alliert seier under andre verdenskrig. Den viktige historien om krigsseilerne tilgjengeliggjøres i Krigsseilerregisteret.

Krigsseilerregisteret er et digitalt monument, hvor hver krigsseiler får sin egen «hjemmeside». Her publiseres det blant annet informasjon om skipene de seilte på, torpederinger de var utsatt for og utmerkelser de fikk etterpå. Stadig mer ukjent informasjon blir gjort tilgjengelig, som ikke minst er av interesse for de mange etterkommere av krigsseilere. Publikum bidrar også med unik dokumentasjon og bilder, og er på denne måten med å skape et større grunnlag for formidling av krigsseilernes historie.

Arbeidet med registeret ledes av Norsk senter for krigsseilerhistorie ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand, i partnerskap med Lillesand Sjømannsforening. Registreringene av krigsseilere gjøres i hovedsak av frivillige i sjømannsforeninger og andre bidragsytere rundt i Norge, som har arbeidet iherdig siden oppstarten av registeret i januar 2016.

Arbeidet er nå i gang med å registrere utenlandske sjøfolk i den norske handelsflåten. De fortjener også å minnes for sin tjeneste. Mer enn 4500 utenlandske krigsseilere er så langt å finne i registeret. For å fullføre dette arbeidet er det imidlertid nødvendig med økonomisk støtte fra eksterne bidragsytere. En innsamling til dette formålet er derfor nylig satt i gang.

Kvalitetssikring av norske krigsseilere i Nortraship vil bli ferdig i 2019. Etter dette starter det systematiske arbeidet med å registrere øvrige norske krigsseilere: eksempelvis de som seilte i hjemmeflåten og marinen. Krigsseilerregisteret vil trolig passere 60 000 før alle – både norske og utenlandske krigsseilere – kan sies å være minnet gjennom dette digitale monumentet.