Krigsseilerregisteret 50 000

Krigsseiler nr. 50 000 med egen side i Krigsseilerregisteret

Den viktige historien om krigsseilerne 1939-1945 gjøres tilgjengelig for alle gjennom det nasjonale nettbaserte Krigsseilerregisteret. 19. mars 2019 ble krigsseiler nr. 50 000, kinesiske Zai Shing, registrert.

Krigsseilerregisteret er et digitalt monument, hvor hver krigsseiler får sin egen «hjemmeside». Her publiseres det blant annet informasjon om skipene de seilte på, torpederinger de var utsatt for og utmerkelser de fikk etterpå. Stadig mer ukjent informasjon blir gjort tilgjengelig, som ikke minst er av interesse for de mange etterkommere av krigsseilere. Publikum bidrar også med unik dokumentasjon og bilder, og er på denne måten med å skape et større grunnlag for formidling av krigsseilernes historie.

Arbeidet med registeret ledes av Norsk senter for krigsseilerhistorie (NSK) ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand, i partnerskap med Lillesand Sjømannsforening. Registreringene av krigsseilere gjøres i hovedsak av frivillige i sjømannsforeninger og andre bidragsytere rundt i Norge, som har arbeidet iherdig siden oppstarten av registeret i januar 2016.

Krigsseiler nr. 50 000 var kineseren Zai Shing. Han er en av over 1600 kinesere registrert så langt. Arbeidet med å registrere de utenlandske krigsseilerne i den norske handelsflåten (Nortraship) er over halvveis, og mer enn 14 000 er så langt å finne i registeret. Når arbeidet er ferdig vil det trolig være registrert over 25 000 utenlandske krigsseilere.

Kvalitetssikring av norske krigsseilere i Nortraship vil bli ferdig i mai 2019. Etter dette starter det systematiske arbeidet med å registrere øvrige norske krigsseilere: eksempelvis de som seilte i hjemmeflåten og marinen. Krigsseilerregisteret vil passere 70 000 før alle – både norske og utenlandske krigsseilere – kan sies å være minnet gjennom dette digitale monumentet.