Jon Michelets arkiv og boksamling gis til Norsk senter for krigsseilerhistorie ved Arkivet

I etterordet av det sjette og siste bindet om «En sjøens helt» går det fram at alt materiale som Jon Michelet mottok i forbindelse med romanskrivingen skal overføres til Norsk senter for krigsseilerhistorie ved ARKIVET i Kristiansand, sammen med hans store boksamling om temaet.

Norsk senter for krigsseilerhistorie ble opprettet ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand, på direkte initiativ fra Jon Michelet. Foranledningen var at Michelet mottok store mengder med brev, dagbøker og beretninger fra krigsseilere i forbindelse med romanskrivingen. Han så viktigheten av at noen måtte ta vare på og formidle disse historiene. Høsten 2014 gikk Michelet derfor ut på NRK Kveldsnytt og anbefalte at Arkivet ble gitt i oppgave å være et nasjonalt senter for krigsseilernes historie. Se innslaget fra Kveldsnytt her.

Norsk senter for krigsseilerhistorie har siden 2016 arbeidet med innsamling og formidling av krigsseilerdokumentasjon. Senteret mottok i 2017 all dokumentasjon fra historiker Guri Hjeltnes’ store arbeid med verket «Handelsflåten i krig 1939-1945». I tillegg har mange andre enkeltpersoner gitt brev, dagbøker, fotografier og annet materiale inn til senteret. ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter åpnet sine nye lokaler i februar i år med et nytt og moderne arkivmagasin i kjelleren. Dette står nå klart til å ta imot det rikholdige materiale som har dannet mye av grunnlaget for romanserien «En sjøens helt».