Elisabeth01
TILBYR FAGDAG: Formidler Elisabeth Gryting Saunes ønsker velkommen til fagdag på ARKIVET.

Inviterer til fagdag for videregående skole

Høsten 2023 inviterer ARKIVET til fagdag for elever i videregående skole i samarbeid med Amnesty. Opplegget er åpent for skoler fra hele landet, men tilbys gratis i Agder.

I fjor kunne ARKIVET for første gang tilby et heldags undervisningsopplegg for videregående skole. Denne høsten har senteret inngått samarbeid med Amnesty og tilbyr fagdager i desember. Fagdagene arrangeres tirsdag 12. og onsdag 13. desember.

- Undervisningsopplegget til Amnesty utfyller ARKIVETs opplegg på en god måte, sier formidler Elisabeth Gryting Saunes.

Elevene får ta del i samtaler om diskriminering, rasisme og ytringsfrihet, og det er et viktig mål å styrke elevenes bevissthet rundt konsekvensene av sine egne ytringer og handlinger.

- Med økt forståelse for historien og det som har skjedd før, kommer også økt forståelse for hvordan man kan påvirke samfunnet i den retningen man ønsker.

Tredelt undervisningsopplegg

Undervisningsopplegget elevene får være med på i desember, er tredelt. Elevene får en guidet omvisning i kjellerutstillingen om den lokale krigshistorien, workshopen "Human Rights Dialogue" med Amnesty om rasisme og diskriminering og "Innafor?" om ytringsfrihet med ARKIVET.

"Brennpunkt Arkivet: Okkupasjon, motstand, fangenskap og samarbeid i Agder 1940-1945" er en permanent utstilling lokalisert i kjelleren på ARKIVET, hvor Gestapo hadde sitt hovedkvarter og utførte brutale avhør under krigen. Elevene får bli med erfarne skoleomvisere som gir dem et innblikk i historien og menneskene som var en del av den.

I tråd med skolenes læreplaner

Det har blitt tatt utgangspunkt i flere av kompetansemålene i fellesfagene samfunnskunnskap, religion og historie når fagdagene for videregående skole har blitt utarbeidet.

I Kunnskapsløftet 2020 står menneskerettigheter og demokrati sentralt. Menneskeverd, likestilling, kritisk tenkning og etisk bevissthet er blant prinsippene som fremheves i læreplanenes overordnede del.

- Vi har jobbet for å synliggjøre disse prinsippene i undervisningen vår. I tillegg til å møte konkrete kompetansemål, fokuserer vi på de tverrfaglige temaene «Demokrati og medborgerskap» og «Folkehelse og livsmestring», som inngår i alle fag i skolen, sier Elisabeth Gryting Saunes.

Mer informasjon og påmelding: Fagdager med Amnesty i desember.