Fanger no

Inviterer til dugnadsprosjekt om fangehistorie

Databasen fanger.no gir deg tilgang til opplysninger om 44 000 nordmenn som var i fangenskap under krigen. Nå kan du bidra til å gjøre databasen enda med innholdsrik.

NYTT DIGITALT FANGEARKIV

Sammen med Falstadsenteret lanserte ARKIVET den søkbare databasen fanger.no (med prosjektnavnet Norsk digitalt fangearkiv) i mai i år.

Fanger.no er et nettbasert fangearkiv som gir oversikt over de 44 000 nordmennene som var fanger under andre verdenskrig. Arkivet gir tilgang til opplysninger om fangenskapet til enkeltpersoner, supplert med kart, bilder, dokumenter og temaartikler, samt oversikt de mange fangestedene (fangeleirer, fengsler, tukthus, konsentrasjonsleirer og dødsleirer) som eksisterte i Norge, det nazi-okkuperte Europa, samt Nord-Afrika og Asia.

DETTE KAN DU BIDRA MED

44 000 er et stort tall, som rommer like mange personlige historier om krig og fangenskap. Hver og en av dem gir en unik inngang til en større historie som utgjør en viktig del av vår felles historiske arv.

Har du noen i din slekt som var fange under andre verdenskrig? Da har du kanskje erfaring med eller ønsker å lære mer om hvordan en kan arbeide med f.eks bilder, dagbøker, brev eller annen dokumentasjon som kan være relevant for å belyse et fangenskap.

Norsk digitalt fangearkiv ønsker å komme i kontakt med slektsgranskere som arbeider med fange- og krigshistorie, som har en spesiell innsikt og erfaring fra en bestemt region eller lokalsamfunn.

I løpet av høsten skal Norsk digitalt fangearkiv registrere opplysninger fra store serier med dokumenter som omhandler fangehistorie som nå er blitt tilgjengeliggjort av Arkivverket.

I en slik sammenheng trenger vi hjelp fra slektsgranskere til å bli med i en dugnad. Frivillige kan ved å jobbe med registrering av dokumentasjon og opplysninger i fanger.no synliggjøre historier til både enkeltpersoner og familier i bestemte lokalsamfunn under 2. verdenskrig.

VIL DU BIDRA?

Ta kontakt med Kim Bredesen, prosjektkoordinator i Norsk digitalt fangarkiv, på e-postadressen [email protected].