Holocaustdagen 2020 Tone Wilhelmsen Trøen

Holocaustdagen: Ord betyr noe

En fullsatt storsal på Kristiansand kino fikk mandag 27. januar høre stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen fortelle om viktigheten av evnen til å skille sant fra usant.

STORTINGSPRESIDENT MED KLAR TALE TIL ELEVENE

Mandag 27. januar var det 75 år siden konsentrasjons- og tilintetgjørelsesleiren Auschwitz-Birkenau ble befridd. Under åpningen av mandagens skolemarkering, fortalte stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen elevene om hvorfor det er viktig å huske og forstå. Vi må lære for å forhindre gjentakelse, og vi må klare å skille sant fra usant. Ord og ytringer kan være med på å bygge opp usanne og farlige forestillinger om andre mennesker. Derfor er bevissthet rundt ordbruk og dens konsekvenser avgjørende.

- JØDESVIN VIL ALDRI BLI EN VITS FOR MEG

Debattant, journalist og filmskaper Monica Csango har jødisk bakgrunn. Hun har også et brennende engasjement for å bekjempe antisemittisme. Under Holocaustdagen stod hun både på scenen underveis og snakket med ungdom om hatprat i åpningsfilmen om årets tema. Hun trakk frem bruken av "jødesvin" i NRK Satiriks. Hvilke ord vi bruker er ikke uten betydning. Ord er makt, og ord kan gjøre stor skade. Det er ikke alt vi kan, eller burde kunne, le av.

FIRE STASJONER MED DAGSAKTUELLE TEMAER

I løpet av dagen fikk elevene besøke fire ulike stasjoner, som alle på sitt vis handlet om ordenes betydning og konsekvenser. En stasjon handlet om det historiske Holocaust, om jødene på Agder og linjene som kan trekkes mellom det som skjedde da og 22. juli. Elevene fikk møte Mohammed Saleh, som overlevde angrepet på Utøya.

FN-sambandet Sør bidro med viktig kunnskap om folkemord og Flyktninger forteller lot elevene lære om egen og andres identitet. Det europeiske Wergelandsenteret utfordret elevene ved å spørre hvordan de ville ha reagert på hatprat.