Enigma4 1
Enigma: Gjenstander fra krigens dager utgjør en viktig del av formidlingsarbeidet.

Historier fra samlingene

I sommer ble samlingsbloggen Glimtvis.no lansert. Glimtvis er skrevet av samlingsforvalter Lena Sannæs og gir et spennende innblikk i historien sett gjennom noen av de tingene vi tar vare på i samlingene våre.

GJENSTANDS- OG ARKIVSAMLINGER

Med åpning av nybygget 1. februar 2018, fikk ARKIVET et moderne arkiv- og gjenstandsmagasin. Samlingene som forvaltes består av både gjenstander og arkivmateriale, inkludert en rekke tidsvitneintervjuer på film.

Gjenstandssamlingen består av ulike gjenstander med en relasjon til hendelser og livet rundt og under andre verdenskrig på Agder. Arkivsamlingene består av mange små privatarkiver, en del aviser fra 1940-tallet, samt en stor samling med videoopptak av tidsvitneintervjuer.

BREV, MINNEBØKER OG KREATIVE SUVENIRER

Gjennom Glimtvis.no kommer historien tett på gjennom møter med blant annet personlige brev og minnebøker skrevet i fangenskap og gjenstander de tyske soldatene etterlot seg i tiden etter krigen. Bloggen har allerede fem innlegg, og alt kan leses på Glimtvis.no.

Foto: Lena Sannæs, fra Glimtvis.no.