Fangearkivet1
Krigsfanger: Norske offiserer i fangenskap i leiren Schildberg (i nåværende Polen).
Foto: digitalarkivet.no/Anno Domkirkeodden

Har du dokumentasjon om nordmenn som var krigsfanger?

Databasen Norsk digitalt fangearkiv nærmer seg lansering. Du kan bidra med å videreformidle dokumentasjon om nordmenn som ble tatt til fange.

I mai 2020 lanserer ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter og Falstadsenteret Norsk digitalt fangearkiv, en søkbar database som vil bli tilgjengelig på fanger.no. Fanger.no er et nettbasert fangearkiv som skal gi oversikt over de 44 000 nordmennene som var fanger under andre verdenskrig.

Fanger.no vil gi tilgang til opplysninger om fangenskapet til enkeltpersoner, supplert med kart, bilder, dokumenter og temaartikler, samt oversikt de mange fangestedene (fangeleirer, fengsler, tukthus, konsentrasjonsleirer og tilintetgjørelsesleirer) som eksisterte i Norge, det tysk-okkuperte Europa, samt Nord-Afrika og Asia.

I en slik sammenheng er det viktig å understreke at i vårt fangearkiv skal vi også registrere opplysninger og dokumentasjon om nordmenn som var krigsfanger. Dette kan være personer som havnet i tysk fangenskap i kjølvannet av kampene som oppstod etter 9. april.

DETTE KAN DU BIDRA MED

44 000 er et stort tall, som rommer like mange personlige historier om krig og fangenskap. Hver og en av dem gir en unik inngang til en større historie som utgjør en viktig del av vår felles historiske arv.

Har du noen i din slekt som var krigsfange eller politisk fange under andre verdenskrig? Da har du kanskje interessant materiale som f.eks bilder, dagbøker, brev eller annen dokumentasjon som kan være relevant for å belyse et fangenskap.

Har du dokumentasjonsmateriale som du tenker kan være interessant så kan du sende en e-post til prosjektkoordinator Kim Bredesen: [email protected].

Prosjektet er takknemlige for hvert eneste bidrag til arbeidet med å bygge opp fanger.no. Merk at du ikke nødvendigvis trenger å gi fra deg originalen - en digital kopi kan være tilstrekkelig.