Fredsgyra barnehagebesøk september 2020

Fredsgyra trekker barnehagebarn til ARKIVET

Denne uka har flere barnehager fra Kristiansandområdet besøkt ARKIVET for å få med seg opplevelsesforestillingen Fredsgyra på ARKIVET. I grupper på 5-15 barn har de kommet for å finne det mystiske vesenet Fredsgyra, de har fått brukt kunnskap de allerede har og lært om verdien av å dele, hjelpe, trøste og være venner.

HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID RETTET MOT DE YNGSTE

Fredsgyra på ARKIVET er et viktig bidrag til ARKIVETs holdningsskapende arbeid. Forestillingen er et pedagogisk opplegg som har blitt utviklet av kulturansvarlig Kai Erland, i samarbeid med barnehagepedagoger, dramaturger og kunstnere i Agder. Resultatet av samarbeidet er en spennende og lærerik opplevelse for barna, hvor verdibevissthet står i fokus. Forestillingen er beregnet på barn fra 5 år og oppover, og varer tilsammen ca. 1 time og 15 minutter.

BARNEHAGEBESØK

I disse dager blir forestillingen Fredsgyra på ARKIVET spilt for barnehagebarn fra store deler av Kristiansand. Barna blir møtt av en guid som tar dem med på en reise ned i ARKIVETs kjeller, hvor de blir introdusert for fortellingen om Fredsgyra– et mytisk vesen som holder til i tårnet på ARKIVET. Videre bærer turen opp på et spennende skyggeteater, hvor barna får møte Fredsgyra, og lærer om verdien av å dele, hjelpe, trøste og være venner. Husker barna disse fire verdiene på slutten av forestillingen, vil fredslampa begynne å lyse. Turen ender med et opphold i sanserommet, hvor barna bruker det de har lært til å lage tegninger til Fredsgyra.

Søndag 25. oktober kl. 16.00 er det ny forestilling, du kan bestill billett her.