Arkivet ute 4

Fra fysisk til digital formidling frem til sommeren

ARKIVET holder dørene stengt for publikumsbesøk frem til sommeren, men vi er i gang med å planlegge digital tilstedeværelse og legge til rette for spennende og viktig formidling i nye kanaler.

FORMIDLING I DIGITALE KANALER FREM TIL SOMMEREN

Det er mye usikkerhet knyttet til hvor lenge dagens situasjon med koronaviruset og tiltak for å begrense smittespredning vil vare. Vi forholder oss til de restriksjoner og råd som til enhver tid er gjeldende. Derfor har vi tatt en beslutning om å flytte alle fysiske arrangementer frem til sommeren over til digitale kanaler.

DIGITALE ARRANGEMENTER ANNONSERES FORTLØPENDE

Vi arbeider med å få på plass de beste løsningene for å tilgjengeliggjøre arrangementene våre på nett. Etterhvert som arrangementene finner sin form, vil vi publisere informasjon her på nettsiden om hvor og hvordan du kan følge dem.