Besøk av forsvarsministeren

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen på besøk

Mandag 4. november fikk ARKIVET besøk av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Forsvarsministeren ble orientert om ARKIVETs arbeid og satsningsområder.

Under sitt besøk ble Bakke-Jensen orientert om ARKIVET arbeid generelt, og spesielt om Flyktninger forteller, Norsk digitalt fangearkiv og Krigsseilerregisteret.

Forsvarsministeren understreket i en kort hilsen avslutningsvis viktigheten av å formidle historien til menneskene som opplevde krigens gru og redsel og fortalte om sine møter med mennesker i Finnmark som opplevde den brente jords taktikk.