Venneforeningen 1
Skolebesøk: Flere tusen ungdomsskoleelever får omvisning i utstillingen "Brennpunkt Arkivet" hvert år.

Formidlingspris til ARKIVETs undervisningsavdeling

ARKIVETs undervisningsavdeling, med både ansatte og frivillige, er tildelt Espeland fangeleirs pris 2021.

ARKIVETs undervisningsavdeling er stolt mottaker av årets formidlingspris fra Stiftelsen Espeland fangeleir. Ansatte og frivillige som arbeider med undervisning mottar prisen på bakgrunn av sitt arbeid med formidling av krigshistorien.

ÆREFULL FORMIDLINGSPRIS

"Stiftelsen Espeland fangeleir deler 8. mai ut en pris til en person, organisasjon eller gruppe i Norge som har gjort en ekstraordinær innsats for å formidle norsk krigshistorie eller internasjonale konflikter, samtidig som de har fremmet menneskeverdet, demokratiske verdier, toleranse og mellommenneskelig forståelse, eller i alminnelighet har arbeidet for ideer og prinsipper som underbygger FNs charter om menneskerettighetene", heter det på stiftelsens nettside.

UNDERVISNING OM KRIGEN

Hvert år deltar flere tusen skoleelever på Valg og verdier og annen undervisning i regi av ARKIVET. Gjennom Valg og verdier for ungdomstrinnet får elevene lære om ARKIVETs historie, før de tas med på omvisning i kjellerutstillingen Brennpunkt Arkivet og får lære mer om menneskeverd og menneskerettigheter.

Når undervisningsavdelingen nå hedres med Espeland fangeleirs pris, er det en viktig anerkjennelse av det arbeidet som gjøres av dyktige, dedikerte formidlere og frivillige i møte med elevene.

Juryens begrunnelse:

Juryen har besluttet å gi årets pris til de ansatte og de frivillige ved ARKIVETs undervisningsavdeling. Gjennom mange år har de drevet det viktige arbeidet med å formidle norsk krigshistorie, fremme menneskeverd, demokratiske verdier, toleranse og mellommenneskelig forståelse for barn og ungdom på hele Sørlandet. Gjennom holdningsskapende arbeid har de satt menneskeverdet i fokus med å bygge opp aktive medborgerskap overfor barn og unge.

Prisen vil bli tildelt ARKIVET i forbindelse med markering 8. mai.