Panelsamtale 16 juni
Panelsamtale: Ordfører Jan Oddvar Skisland deltok i panelsamtale med Maria Isabella Mayora Synnes (Ungdommens bystyre), Maja Charlotte Fleck-Baustian (Youth for Diversity) og Steinar Olsen (Ytringsfrihetskommisjonen).

Felles innsats mot hatefulle ytringer

Onsdag 16. juni ble det holdt frokostseminar om forebygging av netthat på ARKIVET, hvor blant annet Kristiansand kommunes plan mot hatkriminalitet ble lansert.

I samarbeid med Kristiansand kommune, PLATTFORM, Universitetet i Agder og Stiftelsen Fædrelandsvennen, har ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter satt søkelys på hatefull retorikk i den digitale samtalen.

Se frokostseminaret her.

I panelsamtale deltok - fra ARKIVET - fagkoordinator for mangfold og inkludering, Solveig Hessaa-Szwinto, og Dembra-koordinator i region Sør, Ingunn Tønnevold Hansen. Seminaret ble ledet av programansvarlig Birgit Amalie Nilssen.

LANSERING AV HATKRIMINALITETPLAN

Under frokostseminaret lanserte kommunedirektør Camilla Dunsæd kommunens plan for kriminalitetsforebyggende arbeid - Sammen om en tryggere hverdag. I planen, som ble vedtatt i mars, inngår et kapittel om hatkriminalitet.

- Vi vet at hatytringer og hatkriminalitet utgjør et stort skadepotensial, både for den det gjelder, menneskene rundt, samfunnet og demokratiet. Det er alvorlig, for det rammer oss alle, sa Dunsæd.

Ordfører Jan Oddvar Skisland er spesielt bekymret for at hets skal skremme mange fra å delta i samfunnsdebatten, og at stemmene som forsvinner bidrar til at demokratiet undergraves.

- Den ufortjente hetsen mange som tørr å stå frem møter, spesielt de yngre, er veldig ødeleggende for engasjementet deres fremover.

Kommunedirektør Camilla Dunsæd med kommunens plan for kriminalitetsforebygging.

FORPLIKTENDE UNDERSKRIFTSKAMPANJE

Joel Nziza, leder av Ungdommens bystyre i Kristiansand, sparket i gang Kristiansand kommunes nye digitale underskriftskampanje mot netthat.

- Hver og en av oss må være med å heve standarden for hva det er greit å si og gjøre. Kun da kan vi stå sterkere sammen, sa ungdommens ordfører under lanseringen.

Fra og med 16. juni kan du skrive under på den politiske viljeserklæringen som ble vedtatt i bystyret.

Signer "Nei til hat" her.

Joel Nziza lanserte kommunens digitale underskriftskampanje mot netthat.

UTLYSNING AV YTRINGSPRIS

Stiftelsen Fædrelandsvennen, ved Marie Teresie Sørensen, lyste ut årets ytringspris. Ytringsprisen "Mot til å si ifra" gikk i fjor til Jannike Arnesen og Nicolai Østeby. Prisen deles ut til noen som tørr å stå frem med sine meninger i offentligheten.

Målet er å stimulere til god offentlig debatt som fremmer dialog, forståelse og demokrati, og oppfordre til å delta aktivt i det offentlige ordskiftet på en positiv måte.

Se hvordan du kan nominere kandidater her
.

Prisen kan deles ut til en enkeltperson, et miljø eller en organisasjon som har gjort en betydelig innsats for ytringsfrihet, dialog og demokrati, og som med mot har ytret seg i det offentlige rom på en måte som fremmer disse verdiene. De(n) nominerte må operere på Agder.