Signert avtale UiA
Direktør Audun Myhre og dekan Hans Hodne ved fakultet for humaniora og pedagogikk.
Foto: Ida Taule

Faglig samarbeid mellom UiA og ARKIVET

Onsdag 16. september ble samarbeidet med Universitetet i Agder formalisert. Målet er et styrket, mer målrettet og langsiktig faglig samarbeid mellom UiA og ARKIVET.

STYRKET FAGLIG SAMARBEID

Avtalen med fakultet for humaniora og pedagogikk er i utgangspunktet fireårig, og gjelder hovedsaklig undervisning og forsknings- og utviklingsarbeid. Samarbeidet innebærer blant annet at ARKIVETs forskere nå har status som tilknyttet universitetet, og at ansatte ved ARKIVET kan benyttes i undervisning, veiledning og sensur i aktuelle studieprogram.

Direktør Audun Myhre om samarbeidsavtalen:

Denne samarbeidsavtalen er en formalisering av en allerede etablert relasjon mellom UiA og ARKIVET. Samtidig gir den nye muligheter til gjensidig bruk av hverandres ressurser og fagpersoner innen både FoU (forsknings- og utviklingsarbeid) og undervisning.

Dekan Hans Hodne ved faktultet for humaniora og pedagogikk:

Det er veldig gledelig at vi har fått til denne avtalen. Flere av våre fagmiljø har allerede et godt samarbeid med Arkivet. Med denne avtalen håper vi å styrke eksisterende samarbeid og legge forholdene til rette for enda flere samarbeidsprosjekter innen utdanning og forskning i tiden fremover.