Jon Michelet mastergradsstipend tildeling

Første tildeling av Jon Michelet-mastergradsstipend

Mastergradsstipendet på 20 000 kroner utlyses til studenter som skal skrive en masteroppgave som kan bidra til ny kunnskap om krigsseilernes historie. Den første tildelingen går til Erlend Lundvall, som skriver om bevæpningen av handelsflåten.

Bevæpningen av handelsflåten er beskrevet noe i faglitteraturen, men det er ikke forsket mye på hvordan bevæpningen skjedde, og enda mindre hva slags våpenkompetanse som ble formidlet til sjøfolkene. Videre er bevæpning av sivile skip og sjøfolk et tema som er relevant ut over perioden 1940-45. Lundvall er opptatt av å trekke inn internasjonal litteratur med ambisjoner om komparative blikk på andre nasjoners handelsflåter og deres bevæpning, noe som også vurderes som positivt.

For øvrig passer det ekstra godt at det første Jon Michelet-mastergradsstipendet går til en som studerer skytterne, siden Halvor, hovedpersonen i Jon Michelets krigsseilerepos, nettopp var skytter. Erlend Lundvall er mastergradsstudent i historie ved Universitetet i Oslo, med Guri Hjeltnes som veileder.