ARKIVET uka 2020 fanger no
Fangehistorie: Prosjektkoordinator Kim Bredesen i samtale med tidligere fange Knut J. Sandberg.

Ett år med fanger.no

8. mai er det ett år siden Norsk digitalt fangearkiv lanserte den søkbare databasen fanger.no. Der er det registrert over 44 000 nordmenn som var i fangenskap under 2. verdenskrig i Europa, Nord-Afrika og Asia.

ARBEIDET MED PROSJEKTET

Opplysningene i fanger.no bygger på research som Kristian Ottosen og flere andre gjorde over en årrekke, frem til 2004. Norsk digitalt fangearkiv fører arbeidet videre med avanserte dataverktøy som gir nye muligheter for kvalitetssikring og tilførsel av opplysninger fra en rekke kilder.

Fanger.no er resultatet av flere år med planlegging og tillitsbygging over mange ledd. Dette samarbeidsprosjektet mellom ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter og Falstadsenteret har vokst frem fra en idé - til det som i dag begynner å bli dokumentasjonsprosjekt med stadig sikrere fotfeste.

Den første dagen fanger.no ble kjent for omverdenen ble det bekreftet hvor stor interesse det er for fangehistorie. 23 000 personer oppsøkte nettsiden, og i ukene etter fulgte flere hundre publikumshenvendelser.

ETT ÅR SENERE

Ett år senere er fanger.no fremdeles et nettsted som skaper engasjement og interesse over hele landet. Dette kommer til uttrykk på flere måter.

Det er mottatt over 1500 henvendelser fra publikum som ønsker å tilføre fangeprofiler nye opplysninger og dokumentasjon. Facebook-gruppen har vokst til 3000 medlemmer, og rundt 90 000 personer har besøkt fanger.no i løpet av året.

NYE MULIGHETER MED NYE MIDLER

Med nye midler fra stat og private givere har prosjektet kunne ansette to historikere i midlertidige prosjektstillinger. Disse arbeider for å sikre at en historisk arv forblir fritt tilgjengelig for hele befolkningen.

Prosjektstillingene har gitt oss muligheter til å sikre god opplæring og systematisk oppfølging av frivillige over hele landet.

Frivillige har siden november 2020 oppdatert fangeprofiler med nye opplysninger og dokumentasjon. Det har blitt gjennomført flere tusen slike registreringer, noe som gjør at fanger.no kan tilby stadig mer relevant og oppdatert informasjon.

Midlene Norsk digitalt fangearkiv har blitt tilført har også muliggjort formidlings- og informasjonsarbeid om fangehistorie og fanger.no i en rekke fora.

EN TAKK TIL BIDRAGSYTERE

Prosjektkoordinator for Norsk digitalt fangearkiv skriver:

"I vårt arbeid har vi hatt gledelige og spennende møter med kolleger, enkeltpersoner, foreninger og organisasjoner som har ønsket å bidra på ulike måter.

Gjennom denne kontakten har det kommet til syne sterke historier om enkeltskjebner, og også nye perspektiver og innfallsvinkler på fangehistorie.

Til tross for utfordringene med koronarestriksjoner i det siste året har en felles innsats skapt og løftet frem en helt ny plattform for fangehistorie.

Dette hadde ikke skjedd uten bidrag fra en rekke institusjoner, organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner.

Vi vil rette en stor takk til alle som har bidratt til løfte vårt prosjekt opp og frem til hva det er i dag – en levende kunnskapsbase som gir verdighet til de som ble ofre for et totalitært okkupasjonsregime.

I året som kommer skal vi fortsette arbeidet med løfte frem historiene til enkeltindivider som hver og én hadde sin unike rolle i kampen for et fritt Norge under 2. verdenskrig."

Besøk databasen: fanger.no.