ARKIVET gammelt bygg
MINNESTEDET ARKIVET: - Tema for årets konferanse, ytringsfrihet, berører ARKIVET i særlig grad, sier styreleder Norunn Tveiten Benestad.

Et unikt konferansesamarbeid

5. mai 2021 arrangeres Europakonferansen om demokrati og menneskerettigheter for andre gang i Kristiansand. Konferansen er et samarbeid mellom ARKIVET, Kristiansand kommune, Universitetet i Agder, Kilden teater og konserthus, Sørlandets kunstmuseum, Cultiva og Europarådet.

Europakonferansen om demokrati og menneskerettigheter ble arrangert for første gang 5. mai 2020. Målet er et årlig arrangement som gir Kristiansand en fast møteplass som setter demokrati på dagsorden internasjonalt.

Torsdag 18. mars ble programmet for årets konferanse lansert.

YTRINGSFRIHET PÅ AGENDAEN

Europas fremste eksperter innen demokrati og menneskerettigheter deltar under konferansen i Kristiansand. Hovedtema for konferansen er ytringsfrihet og bekjempelse av hatefulle ytringer.

- Dette er et tema som berører ARKIVET i særlig grad. ARKIVET er et minnested for dødsofre, torturofre og personer som satt i fangenskap under andre verdenskrig. Hvert år gjennomfører vi Nordens største markering av Holocaustdagen 27. januar. Skal heising av naziflagg 9. april på dette stedet beskyttes av ytringsfriheten? Vi ser fram til at balansegangen mellom ytringsfriheten som en grunnleggende menneskerettighet og forutsetning for demokratiet og andre rettigheter settes under debatt, sier styreleder Norunn Tveiten Benestad.

PROGRAM FOR KONFERANSEN

Konferansens hovedtaler er president i Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg, Robert Spano. Blant øvrige deltakere er også generalsekretær Christophe Deloire fra Reportere uten grenser, Paris.

Program: Europakonferansen 2021 (kommer).

Les mer om foredragsholderne her.

Fra ARKIVET deltar historiker og avdelingsleder Thomas V.H. Hagen og påtroppende direktør Tina Sødal.

Torsdag 6. mai kl. 09-11 vil også ansatte fra ARKIVET lede et opplegg som setter fokus på arbeid med historiske kilder og kritisk tenkning i møte med kilder i hverdagen.

Øyvind Lyngen Laderud. Internasjonal koordinator og rådgiver, Kristiansand kommune.

E-post: [email protected]

Tlf.: +47 47 64 84 92

Kristin Wallem Timenes. Kommunikasjonsrådgiver, Kristiansand kommune.

Tlf.: 95 04 21 17